Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanja se provode po načelima Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj: 140/09). 

Usvajanjem Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj: 140/09) Republika Hrvatska pridružila se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata utvrđuju se opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit (zaštita i promicanje ljudskih prava, javne službe, pravosuđe, zaštita okoliša i drugo).

Svrha Kodeksa je svim tijelima uključenima u proces donošenja zakona i propisa pružiti smjernice koje proistječu iz dosadašnjih konkretnih praktičnih iskustava dijaloga i suradnje tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj i zainteresirane javnosti.

Krajnji cilj Kodeksa je olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu, te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.


 
Svi zainteresirani svoje primjedbe, prijedloge i komentare na prijedlog nacrta zakona ili podzakonskog akta Ministarstva pravosuđa koji se nalazi u javnom savjetovanju mogu dostaviti putem središnjeg portala za savjetovanje "e-Savjetovanja".

Savjetovanja su dostupna na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard
 
U savjetovanju mogu sudjelovati samo registrirani korisnici, pa Vas molimo da se registrirate prije komentiranja putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/Account/Register
 

Po završetku savjetovanja svi pristigli doprinosi javno su dostupni na središnjem portalu za savjetovanje "e-Savjetovanja".
Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari se ne objavljuju. 

Okončana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata Ministarstva pravosuđa

Od 1. siječnja do 20. svibnja 2015. godine   
Od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine
Od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine
Od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine