Programi Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije

Europska komisija je 3. ožujka 2010. godine donijela Strategiju 2020 kao temeljni dokument održivog i uključivog razvoja Europske unije u idućem razdoblju.
 
Europski parlament je 17. prosinca 2013. usvojio:
  • Regulation of the European Parliament and of the Council establishing for the period 2014 to 2020 the Justice Programme
  • Regulation of the European Parliament and of the Council establishing for the period 2014 to 2020 the Rights, Equality and Citizenship Programme

Uredbama br. 1381/2013 i 1382/2013 prihvaćenim od strane Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije 17. prosinca 2013. godine, utemeljena su dva nova programa:
  • Program pravosuđe za razdoblje 2014.-2020. i
  • Program o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020.

Oba programa značajna su za građane EU jer nude konkretnu financijsku pomoć namijenjenu raznim organizacijama specijaliziranim u područjima pravosuđa, temeljnih prava i jednakih mogućnosti.

„Program pravosuđe“ nastavlja se na tri prethodna financirana programa (Građansko pravo, Kazneno pravo i Prevencija droga i Informiranje) i ima za cilj pružiti pomoć u stvaranju područja europskog pravosuđa temeljenog na obostranom povjerenju.

Program promiče pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim pitanjima, pomoć u edukaciji sudaca, tužitelja, i ostalih stručnjaka iz područja prava te podržava akcije EU u području suzbijanja zlouporabe droga. Podupirat će učinkovitu i dosljednu primjenu građanskog i kaznenog prava, kao i osigurati odgovarajući pristup pravosuđu, kako za građane tako i za tvrtke na  području Europe.

Za program je namijenjen proračun od 378 milijuna eura za razdoblje 2014-2020.

„Program o pravima, jednakosti i građanstvu“ ima za cilj zaštitu osobnih prava i sloboda koje proistječu iz europskog zakonodavstva:
  • jednakost spolova,
  • borba protiv diskriminacije i rasizma te
  • uključivanje Roma u zajednicu.

Tim programom financirat će se i sprječavanje nasilja nad ženama, mladima i djecom. Također pomoći će građanima u ostvarivanju njihovih prava koja proizlaze iz EU  državljanstva, zaštite potrošača i zakonodavstva u području zaštite podataka.

Ovaj program zamijeniti će tri dosadašnja programa (Temeljna prava i državljanstvo, Daphne III i dvije cjeline Progress programa – Anti-diskriminacija i Ravnopravnost spolova).

Za program je namijenjen proračun od 439 milijuna eura za razdoblje 2014-2020.
 
Godišnji programi rada za 2014. godinu nalaze se na sljedećim web stranicama:
  • za provedbu Programa za pravosuđe
-ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/justice_awp_2015_act_en.pdf
-ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/justice_awp_2014_annex_en.pdf
 
  • za provedbu Programa za prava, jednakost i građanstvo
-ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/rec_awp_2014_act_en.pdf
-ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/rec_awp_2014_annex_en.pdf

Detaljne informacije o navedenim programima unije, kao i o postupcima i tijeku objave poziva za podnošenje prijava možete pronaći na Internet stranicama:
ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/index_en.htm