Twinning projekt: Prijelazni instrument „Podrška daljnjem razvoju i jačanju probacijske službe u Republici Hrvatskoj“

Osnovne informacije o Twinning projektu: Prijelazni instrument „Podrška daljnjem razvoju i jačanju probacijske službe u Republici Hrvatskoj“ 

  
Projekt provodi Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske u suradnji s Glavnim tajništvom kaznenih institucija (SGIP) Kraljevine Španjolske, Međunarodnom i ibero-američkom zakladom za upravu i javne politike (FIIAPP) i Njemačkom zakladom za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ)

Opći cilj

Opći cilj projekta je jačanje učinkovitosti pravosuđa u Republici Hrvatskoj u području kaznenopravnog sustava.
 
Svrha projekta

Svrha projekta je daljnje unaprjeđenje institucionalnih kapaciteta Probacijske službe i uvođenje elektronskog nadzora u Republici Hrvatskoj.

Očekivani rezultati

Četiri glavna očekivana rezultata postići će se kroz komponente projekta:
  • Unaprjeđenje institucionalnih kapaciteta Probacijske službe.
  • Daljnji razvoj održivog obrazovanja u Probacijskoj službi.
  • Podrška pri uvođenju elektronskog nadzora – pilot projekt.
  • Podizanje javne svijesti i jačanje vidljivosti Probacijske službe.

Trajanje projekta: 15. travnja 2016. – 15. srpnja 2017.
Vrijednost projekta: 700.000 EUR
 
Ovaj projekt financira Europska unija.
Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost twinning projektnih partnera i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Europske unije.