Twinning projekt „Podrška zatvorskom sustavu Republike Hrvatske“

Osnovne informacije o Twinning projektu „Podrška zatvorskom sustavu Republike Hrvatske“

  
Projekt se provodi kao uzajamna suradnja Njemačke (kao vodeće države članice) koju predstavlja Njemačka zaklada za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ) www.irz-stiftung.de i  Kraljevine Španjolske kao mlađeg voditelja na projektu koju predstavljaju Uprava za zatvorski sustav Ministarstva unutarnjih poslova Kraljevine Španjolske (SGIP)  te Međunarodna i ibero-američka zaklada za upravu i javne politike (FIIAPP).   

Ciljevi projekta

Sveobuhvatni cilj projekta „Podrška zatvorskom sustavu Republike Hrvatske“ je pridonijeti poboljšanju stručnih i upravljačkih sposobnosti službenika u zatvorskom sustavu Republike Hrvatske te pružiti podršku u provedbi Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda na području zatvorskog sustava.
Jedan od glavnih projektnih ciljeva je i poboljšanje sustava cjeloživotnog učenja za službenike zatvorskog sustava kao i za službenike odgojnih zavoda.

Projekt će trajati 15 mjeseci te se kao dvije tematske cjeline ističu:
Komponenta 1:  Pružanje podrške u uspostavi učinkovitijeg zatvorskog sustava
Komponenta 2: Pružanje podrške u uspostavi poboljšanog sustava u postupanju s maloljetnicima.
 
Tijekom provedbe predviđenih 20 aktivnosti projekt će se, između ostalog, fokusirati i na, preporuke za poboljšanje zakonodavnog okvira zatvorskog sustava i organizacijske strukture Centra za izobrazbu u skladu s najboljom praksom EU.

Rezultati projekta poslužit će kao vrijedna i sveobuhvatna polazišna točka koju treba uzeti u obzir u okviru reorganizacije hrvatskog pravosuđa. 


Trajanje projekta: ožujak 2016.- lipanj 2017.
Vrijednost projekta: 700,000 EUR 
 
Ovaj projekt financira Europska unija.
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Njemačke zaklade za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ) i ne odražava nužno gledišta Europske unije.