Twinning projekt: „Poboljšanje sustava ovrhe u Republici Hrvatskoj“

Osnovne informacije o Twinning projektu „Poboljšanje sustava ovrhe u Republici Hrvatskoj“Twinning je pokrenut u svibnju 1998. godine kao instrument za pružanje pomoći zemljama korisnicama u uspostavljanju moderne i učinkovite administracije sa razvijenim organizacijskim strukturama, ljudskim resursima i potrebnim vještinama upravljanja, te kao jedan  od glavnih alata EU pri izgradnji institucija.

Cilj twinninga je pružanje potpore zemlji korisnici putem razvoja ljudskih resursa, modernizacije i reorganizacije javne uprave, te usklađivanja zakona i propisa s pravnom stečevinom Europske unije.

Pozadina i obrazloženje

Ključni prioriteti na kojima se temelji ovaj projekt su utvrđeni u Pristupnom partnerstvu usvojenom 2008. godine: smanjenje zaostataka neriješenih predmeta u sudovima, racionalizacija organizacije sudova, te osiguravanje pravilnog i potpunog izvršenja sudskih odluka.
Neki pozitivni rezultati značajnih pravnih reformi koje se provode u Republici Hrvatskoj su istaknuti u Izvješću o monitoringu priprema za pristupanje Hrvatske od 26. ožujka 2013. godine.  Međutim, potrebno je uložiti daljnje napore.
Na taj način ovaj twinning projekt je usmjeren na pružanje dodatne potpore sudovima, javnim bilježnicima i djelatnicima FINA-e, kako bi se proširile njihove nadležnosti i ovlasti, pojednostavio ovršni postupak i podigla svijest javnosti.
 

Opći cilj projekta

Opći cilj ovog twinning projekta je pružiti potporu učinkovitosti i djelotvornosti ovršnog sustava u Republici Hrvatskoj.
 

Svrha projekta

Svrha projekta je unaprijediti ovršni sustav kako bi se dodatno doprinijelo smanjenju zaostataka neriješenih predmeta u sudovima, te doprinijelo Programu Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije.
 

Očekivani rezultati

Preko tri komponente se očekuje ostvarivanje sljedeća tri rezultata:

  • jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta institucija dionika, s obzirom na sustav nadzora nad ovršnim sustavom;
  • jačanje među-institucionalne suradnje dionika koji sudjeluju u ovršnom sustavu;
  • podizanje svijesti o sustavu ovrhe.

 
Trajanje projekta: 24 mjeseca,   travanj 2014. - travanj 2016.
Ukupna vrijednost projekta: 1.302.989,08 EUR