Projekt: "Jezična edukacija u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima u EU (JUST/2013/JPEN/AG/4603)

Projekt je namijenjen produbljivanju znanja engleskog pravnog jezika i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima. Koordinator projekta je Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Mađarske, a ostali sudionici projekta su Poljska nacionalna škola za pravosuđe i javno tužilaštvo, češka Pravosudna akademija i Ministarstvo pravosuđa RH. Projekt u omjeru od 80% sufinancira Europska komisija.
 
U sklopu projekta održana su četiri seminara u Mađarskoj, Češkoj, Hrvatskoj i Poljskoj u trajanju od po pet dana.
Glavni cilj projekta je prenijeti sudionicima (sucima i državnim odvjetnicima) znanje engleskog pravnog jezika u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima te je engleski radni jezik projekta. Jezična edukacija obuhvaćala je pravnu terminologiju općeg i posebnog EU prava, čime se dala mogućnost sudionicima da razumiju EU institucije, EU pravne instrumente i EU pravne akte i tekstove koji se odnose na područje pravosudne suradnje u kaznenim stvarima.
 
Svaka država sudionica projekta je izabrala ukupno 5 sudaca i državnih odvjetnika sa srednjim stupnjem znanja engleskog jezika koji u svom poslu primjenjuju EU pravo u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima na nacionalnoj razini i koji su pohađali sva četiri seminara. Jedan od rezultata projekta je rječnik engleskih pojmova, izraza, pravnih institucija i EU institucija korištenim tokom seminara.