IPA 2012 “Jačanje kapaciteta i efikasnosti DORH-a/USKOK-a”

Ukupna vrijednost projekta:  3 300 000 EUR
Broj ugovora: 2
Tehnička pomoć: 1 900 000 EUR
Nabava opreme: 1 400 000 EUR

Cilj projekta:

  • poboljšanje efikasnosti pravosuđa jačanjem poslovnih procesa i kapaciteta USKOK-a u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala izgradnjom modernih, efikasnih i djelotvornih kapaciteta, poboljšanjem sustava upravljanja i IT infrastrukture.