Predstavke i pritužbe

Na ovoj stranci možete podnijetu predstavku ili pritužbu na:
  • rad suda ili državnog odvjetništva koji se odnosi na odugovlačenje postupka,
  • ponašanje suca ili drugog djelatnika suda, državnog odvjetnika, zamjenika državnog odvjetnika ili drugog djelatnika državnog odvjetništva prema stranci u tijeku postupka ili obavljanja drugih službenih radnji.

U pritužbi je potrebno navesti poslovni broj te naziv pravosudnog tijela pred kojim se vodi predmet.
 
Ministarstvo pravosuđa nije ovlašteno:
  • pružati savjete strankama kako postupiti u konkretnim situacijama, postupcima,
  • pružati strankama pravnu pomoć i pravne savjete.

Svaki oblik utjecaja na donošenje sudske odluke je zabranjen.
 
Molimo da ispunite sva označena polja kako bi se po Vašoj predstavci ili pritužbi moglo postupati.
 
Predstavke osim putem ovog web obrasca možete podnijeti i pisanim putem na adresu Ministarstvo pravosuđa, Uprava za organizaciju pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb.
 
Nakon dostavljene predstavke ili pritužbe te nakon provjere dostavljenih podataka, Ministarstvo pravosuđa će Vas obavijestiti o ishodu u najkraćem mogućem roku.

 

Pritužba/Predstavka