Visoki kazneni sud RH u osnivanju

Sudac ovlašten za obavljane sudske uprave Viokog kaznenog suda RH u osnivanju - Ivan Turudić, predsjednik Županijskog suda u Zagrebu

S danom 1. siječnja 2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (Narodne novine, broj 67/18) kojim se s danom 1. siječnja 2020. godine ustanovljava Visoki kazneni sud Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, nadležan za područje Republike Hrvatske.

Do početka rada navedenog Suda potrebno je osigurati prostor za njegov rad  i odgovarajuće ga tehnički i informatički opremiti, donijeti opće akte neophodne za početak rada Suda kao što su godišnji raspored poslova i pravilnik o unutarnjem redu,  provesti javni natječaj za prijam u državnu službu službenika i namještenika, osigurati uvjete za obavljanje financijsko-materijalnog poslovanja Suda te poduzimati sve druge aktivnosti potrebne za početak njegovog rada.