Općinski sud u Zlataru

2s Z-1592/17-3 od 06. ožujka 2017. godine
Općinski sud u Zlataru po sudskom savjetniku Borni Pešeku, u izvanparničnom postupku predlagatelja Kate Kovačević iz Konjščine, Bočaki 57, OIB: 90500955495, koju zastupa pun. Josip Petrović, odvj. u Zlataru, protiv protustranaka: 1. Jure Šagolja iz Konjščine, Bočaki 57A, 2. Mije Jakuša, 3. Mate Jakuša, 4. Jure Jakuša, Bočaki bb, 5. Gjure Jakuša, Bočaki 9, 6. Roze Latin, Bočaki bb, 7. Mare Škreb, Batina bb, 8. Rajke Janči, Bočaki 49, radi ispravka zemljišne knjige pojedinačnim ispravnim postupkom, dana 06. ožujka 2017. godine, objavljuje slijedeći

O G L A S

I Općinski sud u Zlataru objavljuje da je kod ovog suda otvoren zemljišno knjižni ispravni postupak na nekretninama upisanim u:

- zbirci sudbeno položenih isprava pod br. Pol-156/89 k.o. Konjščina a koja se sastoji od kčbr. 664 dvorište i kuća doma površine 180 čhv, a u kojem su kao vlasnik upisana predlagateljica,

- zk.ul.br. 2909 k.o. Konjščina i to u odnosu na kčbr. 665/4 put doma površine 49 čhv, a u kojem je kao vlasnik upisana prostustranka pod red.br. 1.,

- zk.ul.br. 197 k.o. Konjščina i to u odnosu na kčbr. 665/5 put doma površine 17 čhv, a u kojem su kao suvlasnici upisane protustranke pod red.br. 2. – 8.,

radi brisanja prava suvlasništva dosada upisanih suvlasnika i upisa prava vlasništva na ime i za korist predlagatelja na dijelu navedenih nekretnina pod novim oznaka, a kako je to prikazano na prijavnom listu ovlaštene tvrtke obrta za geodetske usluge Gromatic Kr d.o.o. iz Zlatar Bistrice, ovjerenom po Državnoj geodetskoj upravi, Područni ured za katastar nekretnina Krapina, Odjel za katastar nekretnina Zlatar, Klasa: 932-06/17-02/21, UrBroj: 541-11-04/2-17-3 od 03. veljače 2017. godine, a prema prijedlogu od 17. veljače 2017. godine.
II  Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo pisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis, da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno svoje prigovore u roku od 30 dana od dana objave ovog oglasa u „Narodnim novinama“.