Općinski sud u Dubrovniku, Stalna služba u Korčuli

RZ.142/14 od 17. listopada 2016. godine
OPĆINSKI SUD U DUBROVNIKU, STALNA SLUŽBA U KORČULI, objavljuje da je po prijedlogu predlagatelja: 1. Dušanke Tvrdeić pok. Dragutina  (Karla) (OIB 07603241523) iz Zadra, 2. Ante Tvrdeića pok. Dragutina (Karla), (OIB 83724520868) iz Zagreba, Draškovićeva 70, 3. Aleksandra Tvrdeića pok. Anta (OIB 11131059981) iz Zagreba, Kraljice Jelene 2, 4. Nedjeljke Curać ž. Marka rođ. Tvrdeić (OIB 91208107821) iz Splita, Stepinčeva 75, 5. Marka Curaća „Bundul“ (OIB 84570933320) iz Žrnova, 6. Marije Ćosić (OIB 26921428208) iz Splita, Miroslava Krleže 43 i 7. Dijane Ćosić Dušanove (OIB 48045832915) iz Splita, Pazigradska 12, koje zastupa punomoćnik Aldo Mirošević, odvjetnik u Veloj Luci, pokrenut i otvoren pojedinačni ispravni postupak za:
 
- zk. ul. br. 2084 k.o. Žrnovo i to za čest. zem. 9104/1  koja po kulturi predstavlja šumu Pod kolač površine 21387 m2 i čest. zem. 9112/1 koja po kulturi predstavlja vrt Pod kolač površine 701 m2 (zk tijelo 1).
Na predmetnim nekretninama kao suvlasnici upisani su: 1. Tvrdeić Jerolim pok. Ante za 1/8 dijela; 2. Tvrdeić Jerko pok. Anta za 1/8 dijela, 3. Tvrdeić "Lipurin" Marin pok. Antuna za 1/8 dijela; 4. Tvrdeić "Lipurin" Aleksandar pok. Anta za 20/128 dijela; 5. Tvrdeić "Lipurin" Marin pok. Anta za 20/128 dijela; 6. Tvrdeić "Lipurin" Dina ud. Marka za 5/128 dijela; 7. Curać "Bundul" Marija ž. Marka rođ. Tvrdeić za 5/128 dijela; 8. Tvrdeić "Lipurin" Nedjeljka pok. Marka za 5/128 dijela; 9. Tvrdeić Dušanka pok. Pavla-Dragutina za 5/64 dijela; 10. Tvrdeić Ante pok. Karla-Dragutina za 5/64 dijela; 11. Ćosić Dijana za 5/256 dijela i Ćosić Marija za 5/256 dijela.
 
- zk. ul. br. 2187 k.o. Žrnovo i to za čest. zem. 9108 koja po kulturi predstavlja vrt površine 601 m2, čest. zem. 9127 koja po kulturi predstavlja vrt površine 1726 m2, čest. zem. 9129/1 koja po kulturi predstavlja šumu površine 19154 m2  i čest. zem. 9130 koja po kulturi predstavlja vrt površine 967 m2 (zk tijelo 1).
 
Na predmetnim nekretninama kao suvlasnici upisani su: 1. Tvrdeić "Lipurin" Jerko pok. Antuna za 1/3 dijela; 2. Tvrdeić "Lipurin" Marin pok. Antuna za 5/16 dijela; 3. Tvrdeić "Lipurin" Aleksandar pok. Anta za 1/16 dijela; 4. Tvrdeić Dina ud. Marina za 11/192 dijela; 5. Tvrdeić Nedjeljka pok. Marka za 11/192 dijela; 6. Curać Bundul Marko 11/192 dijela; 7. Tvrdeić Dušanka pok. Karla-Dragutina za 1/32 dijela; 8. Tvrdeić Ante pok. Karla-Dragutina za 1/32 dijela; 9. Ćosić Dijana za 11/384 dijela i 10. Ćosić Marija za 11/384 dijela.
 
- zk. ul. br. 2969 k.o. Žrnovo i to za čest. zem. 9107 koja po kulturi predstavlja vrt Banja površine 1410 m2.
Na predmetnoj nekretnini kao suvlasnici upisani su: 1. Tvrdeić "Lipurin" Jerko pok. Antuna za 1/3 dijela; 2. Tvrdeić "Lipurin" Aleksandar pok. Anta za 1/16 dijela; 3. Tvrdeić Dina ud. Marina za 11/192 dijela; 4. Tvrdeić Nedjeljka pok. Marka za 11/192 dijela; 5. Curać Bundul Marko za 11/192 dijela; 6. Tvrdeić Dušanka pok. Karla-Dragutina za 1/32 dijela; 7. Tvrdeić Ante pok. Karla-Dragutina za 1/32 dijela; 8. Tvrdeić Dragica ud. Marina za 5/48 dijela; 9. Tvrdeić Marina pok. Marina za 5/48 dijela; 10. Morača Mario Nenadov za 5/48 dijela; 11. Ćosić Dijana za 11/384 dijela i 12. Ćosić Marija za 11/384 dijela.
 
Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelji predlažu da se sukladno prijavnom listu  Ureda za katastar Korčula , klasa: UPP/I 15678, ovjerenom dana 28. ožujka 2014.  u pogledu zemljišnoknjižnog uloška br. 2084 u posjedovnici istog upiše nekretnina označena kao čest. zem. 9104/4 kulture "Šuma" Banja, površine 8621 m2 te da se ispravi i provede upisa prava vlasništva na ime predlagatelja ad. 4/ i 5/ svakog za 2/6 dijela i predlagatelja ad. 6/ i 7/ svakog za 1/6 dijela,  promjeni površina za čest. zem. 9104/1 u 7925 m 2  i to 7513 m2 kao "šuma" i 352 m2 kao "oranica" uz oznaku predjela "Banja", te da se ispravi i provede upisa prava vlasništva na ime predlagatelja ad. 1/ i 2/ svakog za 1/2 dijela, da se na čest. zem. 9112/1 ispravi i provede upisa prava vlasništva na ime predlagatelja ad. 4/ i 5/ svakog za 2/6 dijela te predlagatelja ad. 6/ i 7/ svakog  za  1/ 6 dijela. Dalje predlažu da se sukladno istom prijavnom listu  u pogledu zk. ul. br. 2187 k.o. u posjedovnici istog upiše nekretnina označena kao čest. zem. 9104/3 površine 4925 m2 i to 4745 m2 u naravi  šuma Banja  i 180 m2 u naravi oranica, upiše  čest. zem. 9129/3 površine 8658 m2 i to  šuma 8318 m2 i oranica, Banja površine 340 m2,  te da se ispravi i provede upisa prava vlasništva na ime predlagatelja ad. 3/ za cijelo, promjeni površina za čest. zem. 9129/1 u 7872 m2 i to 7532 m2 kao šuma i 340 m2 kao oranica uz oznaku predjela Banja, te da se ispravi i provede upisa prava vlasništva na ime predlagatelja da. 1/ i 2/ svakog za ½ dijela, promjeni površina za čest. zem. 9130 u 6764 m2 i to 6449 m2 kao šuma i 315 m2 kao oranica uz oznaku predjela "Banja", te da se ispravi i provede upisa prava vlasništva na ime predlagatelja ad. 4/ i 5/ svakog  za 2/6 dijela i predlagatelja ad. 6/ i 7/ svakog za 1/6 dijela. Također predlažu da sukladno navedenom prijavnom listu u posjedovnici čest. zem. 9107 k.o. Žrnovo promjeni površina  u 360 m2, put, predjel Banja te da se ponište nekretnine označene kao čest. zem. 9108, vrt, površine 601 m2 i čest. zem. 9127 vrt, površine 1726 m2. Naime, u prijedlogu navode kako su predmetne čestice, na način kako to predlažu, stekli  sudskom nagodbom zaključenom u obitelji te nasljedstvom. 
 
Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni ulošci na predloženi način isprave, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižne uloške trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti neki upis da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno svoje prigovore u roku od 60 dana od dana objave oglasa u „Narodnim novinama“ na posl. br. RZ.142/14 jer će se kad istekne oglasom određeni rok za prijave i prigovore, smatrati da su upisi u zemljišnu knjigu u odnosu na koje neće biti podnijete prijave i prigovori, istiniti i potpun.