Ispravni postupak u zemljišnim knjigama

Pojedinačni ispravni postupak je postupak koji se pokreće radi usklađivanja zemljišnoknjižnog i stvarnog stanja

Opravdani razlog za pokretanje navedenog postupka postoji kad je javnom ili javnoovjerovljenom ispravom učinjeno vjerojatnim da nekoj osobi pripada pravo koje nije u njezinu korist upisano i radi čijeg bi upisa trebalo ispraviti određene zemljišnoknjižne upise.

O osnovanosti prijedloga za pokretanje ispravnog postupka odlučuje zemljišnoknjižni sud.

Ukoliko je prijedlog osnovan, nakon donošenja rješenja o pokretanju pojedinačnog ispravnog postupka, zemljišnoknjižni sud po službenoj dužnosti objavljuje oglas. Temeljem članka 180.a i članka 186. Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ , broj 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13. i 60/13.) i Ministarstvo pravosuđa dužno je objavljivati oglase koje donose općinski sudovi povodom osnivanja i obnove zemljišnih knjiga te povodom pokretanja ispravnog postupka.