Pravosudni ispit

Vrijeme koje je osoba radila kao sudački vježbenik ili volonter, državnoodvjetnički vježbenik, odvjetnički vježbenik ili javnobilježnički vježbenik jednako se računa u ukupnom potrebnom vremenu za polaganje pravosudnog ispita.

Sukladno članku 33. st. 1. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu sve osobe koje su započele s radom prije njegova stupanja na snagu (do 31. prosinca 2008. godine) uvjete za polaganje pravosudnog ispita stječu prema odredbama članka 13. Zakona o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu („Narodne novine“, br. 54/74, 29/78 i 13/90), ako su nakon diplomiranja na pravnom fakultetu radile na pravnim poslovima i to:
  • 18 mjeseci u sudu, odvjetničkoj kancelariji ili kod javnog bilježnika (čl. 127. Zakona o javnom bilježništvu),
  • 18 mjeseci u državnom odvjetništvu, u kojem su vremenu obavile praksu u sudu od najmanje devet mjeseci,
  • dvije godine na pravnim poslovima u državnim tijelima ili drugim pravnim osobama u kojem su vremenu obavile praksu u sudu u trajanju od jedne godine ili više,
  • četiri godine na pravnim poslovima u državnim tijelima ili drugim pravnim osobama
Osobe koje su s radom započele nakon  stupanja Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu na snagu (od 1. siječnja 2009. godine) uvjete za polaganje pravosudnog ispita stječu prema odredbama članka 21. st. 1. te članka 22. st. 1. t. 1., 2. i 3. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu i to:
  • 18 mjeseci vježbeništva u sudu i državnom odvjetništvu uz izvršen program sukladno  Zakonu,
  • 18 mjeseci odvjetničke vježbe i sudjelovanja u stručnom obrazovanju sukladno  Zakonu o odvjetništvu,
  • 18 mjeseci javnobilježničke vježbe i sudjelovanja u stručnom obrazovanju sukladno  Zakonu o javnom bilježništvu,
  • 36 mjeseci obavljanja pravnih poslova za pravnike zaposlene u tijelima državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim pravnim osobama te osobe zaposlene u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima na fakultetu i sudjelovanje u stručnom obrazovanju sukladno odredbi članku 19. Zakona.