Ispiti

Na ovoj stranici možete pronaći informacije o:
 • državnom stručnom ispitu
 • o ispitima iz nadležnosti ministarstva:
  • pravosudni ispit
  • ispit za stečajnog upravitelja i završna provjera znanja
  • ispit za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta
  • javnobilježničk ispit 
  • ispit za povjerenike

O državnom stručnom ispitu dostupne su informacije o načinu polaganja i pravnim izvorima za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita.

O ispitima iz nadležnosti ministarstva dostupne su  informacije  o:
 • uvjetima,
 • prijavi,
 • polaganju,
 • rasporedu ispita,
 • ispitivačima ,
 • izvorima za polaganje te
 • ispitnim povjerenstvima.

Informacije o načinu polaganja i programu državnog stručnog ispita za službenike u pravosudnim tijelima mogu se dobiti putem telefona 01 3714-331 ili e-maila:organizacija.pravosudja@pravosudje.hr.

Informacije vezane uz ispite iz nadležnosti ministarstva možete dobiti i svaki radni dan u vremenu od 9:00 do 11:00 sati na sljedećim brojevima telefona:
 • za polaganje pravosudnog ispita: 01 3714-378
 • za polaganje javnobilježničkog ispita: 01 3714-386
 • za polaganje ispita za stečajnog upravitelja: 01 3714-375
 • za polaganje ispita za povjerenike: 01 3714-391

 

Možda vas zanima i...