IBRD Zajam br. 8086-HR

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije u iznosu 16,5 milijuna eura potpisan je 17. kolovoza 2011. godine i stupio na snagu 15. studenog 2011. godine.

Cilj Projekta je modernizacija sustava zemljišne administracije kako bi se poboljšale državne usluge sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troškova. 

Nositelji projekta i korisnici sredstava su Ministarstvo pravosuđa (MP) i Državna geodetska uprava (DGU).

Projekt obuhvaća četiri komponente:
Komponenta A. – Razvoj zemljišnoknjižnog sustava
Komponenta B. – Modernizacija sustava prostornih informacija i katastra
Komponenta C. – Poboljšanje digitalnih usluga
Komponenta D. – Projektno upravljanje, poduka i osvješćivanje javnosti

Projekt je započeo u studenom 2011. godine, a planirano zatvaranje je 31. listopada 2015. godine.

Za daljnje informacije: