IBRD Zajam br. 7888-HR

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Svjetske banke za Projekt potpore pravosudnom sektoru, potpisan je 13. travnja 2010. godine i stupio je na snagu 9. srpnja 2010. godine.

Temeljni cilj Projekta potpore pravosudnom sustavu je poboljšati učinkovitost hrvatskog pravosudnog sustava. Navedeno se nastoji postići kroz potporu provedbi ključnih reformi u pravosuđu važnih za modernizaciju i usklađivanje hrvatskog pravosudnog sustava s EU standardima.

Prema Ugovoru o zajmu Projekt se financira iznosom od 26,0 mil EUR iz zajma Svjetske banke i sredstvima državnog proračuna u iznosu od 1,9 mil EUR.

Nakon restrukturiranja projekta u 2013. godini, iznos zajma smanjen za 9 milijuna EUR te je struktura projekta sljedeća: ukupan iznos projekta je 18,0 milijuna EUR (od toga 17,0 milijuna EUR iz Zajma (Izvor 83), 1,0 milijuna EUR iz Državnog proračuna (Izvor 13)).

Rok za provedbu Projekta i korištenje sredstava Zajma je 30. lipnja 2015. godine.

Projekt obuhvaća četiri komponente:
Komponenta A.  - Poboljšanje učinkovitosti sudbenog sustava:
 1. potporu konsolidaciji mreže sudova (analiza nekretnina koje koristi pravosudni sustav; izrada zajedničke platforme za projektiranje budućih zgrada pravosudnih tijela)
 2. jačanje sposobnosti upravljanja resursima sudova (izobrazba za predsjednike i tajnike sudova za izradu i korištenje planova upravljanja resursima),
 3. modernizacija operativnih informacijskih sustava (IT) za donošenje odluka i praćenje učinka na sudovima, 

Komponenta B.  - Poboljšanje učinkovitosti Državnog odvjetništva (DORH):
 1. konsolidaciju mreže DORH-a (kompleks Državnog odvjetništva RH u Zagrebu i Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, odnosno USKOK) i sanaciju zgrade bivše vojarne za potrebe Državnog odvjetništva u Puli,
 2. jačanje institucionalnih kapaciteta državnog odvjetništva i
 3. upravljanje predmetima i informacijski sustavi, uključujući automatizaciju upravljanja predmetima državnog odvjetništva i praćenja predmeta.

Komponenta C. - Jačanje upravljačkih funkcija Ministarstva pravosuđa:
 1. jačanje upravljanja resursima u sektoru pravosuđa i jačanje kapaciteta upravljanja rezultatima, uključujući izradu i razvoj srednjoročnog okvira izdataka za sektor pravosuđa, što obavlja Ministarstvo pravosuđa kroz aktivnosti za jačanje pripreme proračuna, upravljanja resursima i pokazatelja učinkovitosti u sektoru pravosuđa,
 2. jačanje informacijskih sustava Ministarstva pravosuđa i njihovo korištenje pri donošenju upravljačkih odluka,
 3. jačanje tehničkih i upravljačkih vještina odabranih zaposlenika Ministarstva pravosuđa u području informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Komponenta D. - Podrška upravljanju projektom i njegovoj provedbi:
 1. praćenje i ocjenjivanje projekta (M&E), upravljanje promjenama, te komunikacija,
 2. operativne troškove (uključujući logističku, administrativnu i drugu tehničku pomoć stručnjaka),
 3. istraživanja stavova korisnika i
 4. predujam zajma (0,65 mil. USD).

 • Kontakti
Projekt potpore pravosudnom sektoru
e-mail adresa: jssp@pravosudje.hr
tel.: 01 3714-000
adresa: Ulica grada Vukovara 49, Zagreb

 • Temeljni dokumenti

 1. Ugovor o zajmu
 2. Dokument o ocjeni projekta
 3. Quarterly progress report for the 3rd quarter 2012
 4. Quarterly progress report for the 2nd quarter 2012
 5. Quarterly progress report for the 1st quarter 2012
 6. Quarterly progress report for the 4rd quarter 2011
 7. Quartely progress report for the 3rd quarter 2011
 8. Quartely progress report for the 1st and 2nd quarter 2011
 9. Ipsos Puls d.o.o. - Izvještaj: Prikupljanje polaznih informacija o kvaliteti usluga pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj
 10. Ipsos Puls d.o.o. - PowerPoint prezentacija: Prikupljanje polaznih informacija o kvaliteti usluga pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj
 11. JSSP - Progress Report - June 30 - 2015.