Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i potvrda iz kaznene evidencije

Jesu li potvrda o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak isti dokument? Što je potvrda iz kaznene evidencije?
Izraz potvrda o nekažnjavanju se kolokvijalno često koristi umjesto uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak, međutim potvrda koja se tako zove ne postoji. Neki pod time misle na uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, neki na potvrdu iz kaznene evidencije, a neki traže i uvjerenje i potvrdu.
 
Uvjerenjem da se ne vodi kazneni postupak dokazuje se da se protiv osobe koja je podnijela zahtjev za izdavanjem uvjerenja ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, odnosno da u Republici Hrvatskoj nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, ne postoji potvrđena optužnica, nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga odnosno da nije donesena nepravomoćna presuda. Potvrdom iz kaznene evidencije dokazuje se da niste pravomoćno osuđivani za kaznena djela.
 
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak se može dobiti putem sustava e-Građani ili u bilo kojem općinskom sudu.
 
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak možete besplatno dobiti putem sustava e-Građani predajom zahtjeva nakon prijave na sustav e-Građani za sljedeće svrhe:
  • zasnivanje radnog odnosa
  • ostvarivanje prava na dodatak za djecu
  • ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja
  • ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu. 
Detalji o predaji zahtjeva i dobivanju uvjerenja u sudu dostupni su ovdje:
https://gov.hr/moja-uprava/drzavljanstvo-i-isprave/potvrde-i-uvjerenja/uvjerenje-da-se-ne-vodi-kazneni-postupak/1625.  
 
Detaljnije informacije o dobivanju uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak kroz sustav e-Građani dostupne su ovdje: https://usluge.pravosudje.hr/uvjerenje-kazneni-postupak/.  
 
Kada kliknete na „Podnošenje zahtjeva“ otvori Vam se sljedeća stranica: https://nias.gov.hr/Authentication/Step1  na kojoj morate dozvoliti autentifikaciju i pristup Vašim osobnim podacima te se zatim na sljedećoj stranici (https://nias.gov.hr/Authentication/Step2) možete prijaviti u sustav e-Građani. Zatim Vam se opet otvori stranica „Podnošenje zahtjeva“ na kojoj možete među svrhama za izdavanja uvjerenja odabrati željenu svrhu.
 

Ako Vam je potrebna potvrda iz kaznene evidencije, koja služi u svrhu ostvarivanja prava u inozemstvu ili međunarodnoj organizaciji, ta se potvrda izdaje svakim radnim danom od 9 do 13 sati u Odjelu za kaznene evidencije, Uprave za kazneno pravo Ministarstva pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb.
 
Potvrda iz kaznene evidencije ne može se ishoditi putem sustava e-Građani.

Potvrda se može zatražiti osobno, putem pošte ili putem opunomoćenika, a osobe  koje borave u inozemstvu potvrdu mogu zatražiti i putem veleposlanstva ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u zemlji u kojoj se nalaze.
 
Uz ispunjeni i vlastoručno potpisani zahtjev potrebno je priložiti državni biljeg u iznosu od 40,00 kn i fotokopiju važeće osobne iskaznice ili putovnice te je potrebno navesti točnu adresu na koju će se dostaviti potvrda, ukoliko želite da Vam se potvrda dostavi putem pošte.
 
Obrazac zahtjeva za izdavanje predmetne potvrde (Obrazac Va) nalazi se na sljedećem linku: https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Obrasci//Zahtjev%20za%20izdavanje%20podataka%20iz%20kaznene%20evidencije%20za%20fizi%C4%8Dku%20osobu_Va.pdf.                       
 
Dodatne informacije možete dobiti na brojevima telefona:  01/3714-213 ili 01/3714-212.
Može li se uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i potvrda iz kaznene evidencije dobiti preko sustava e-građani?
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak se može dobiti putem sustava e-Građani ili u bilo kojem općinskom sudu.
Detaljnije informacije

Potvrda iz kaznene evidencije ne može se ishoditi putem sustava e-Građani, već se zahtjev za izdavanje potvrde iz kaznene evidencije predaje osobno, putem pošte ili u slučaju Vaše spriječenosti, putem punomoćnika.
Detaljnije informacije