Na koji način se može zatražiti brisanje podataka iz kaznene evidencije i kakav je postupak?

Kako biste uživali jednaka prava i slobode kao i neosuđivane osobe, nakon proteka zakonom određenog vremena i pod uvjetima određenima Zakonom o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, imate pravo podnijeti zahtjev za donošenje Rješenja o rehabilitaciji Ministarstvu pravosuđa. 

Informacije o brisanju podataka iz kaznene evidencije i postupku podnošenja zahtjeva možete pronaći na Središnjem državnom portalu u tekstu Rješenje o rehabilitaciji ili na brojevima telefona 01 3714 209 i 01 3714 224.