Mogu li osnovati j.d.o.o. i pritom zadržati svoj trenutni posao?

Za osnivanje j.d.o.o. nema zapreka ako je osoba u radnom odnosu.