Koji su uvjeti za radno mjesto državnog službenika odjela osiguranja/pravosudnog policajca?

Uvjeti za radno mjesto pravosudnog policajca u kaznionicama i zatvorima propisani su u Zakonu o izvršavanju kazne zatvora pa tako uz opće uvjete za prijam u državnu službu državni službenik odjela osiguranja mora imati posebnu zdravstvenu sposobnost, do trideset godina života ako je uvjet za prijam srednja stručna sprema i reguliranu obvezu služenja vojnog roka.
 
Osoba koja se prima u državnu službu za službenika odjela osiguranja, prima se u svojstvu vježbenika neovisno o ranije ostvarenom radnom stažu. Za vrijeme vježbeničkog staža mora pohađati osposobljavanje, položiti ispit za zvanje i položiti državni stručni ispit, u protivnom mu prestaje državna služba.

U državnu službu za službenika pravosudne policije u Službi osiguranja pravosudnih tijela Uprave za organizaciju pravosuđa može se primiti osoba koja osim općih uvjeta za prijam u državnu službu ima najviše 30 godina života ako je uvjet za prijam srednja stručna sprema i posebnu zdravstvenu sposobnost, sukladno Pravilniku o postupku utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova službenika pravosudne policije te o izboru članova i načinu rada zdravstvene komisije, koja se utvrđuje  liječničkim pregledom.

Ukoliko kandidat zadovolji navedene uvjete te položi pisani ispit i intervju, podliježe sigurnosnoj provjeri nakon čega se može primiti u državnu službu na radno mjesto policajca.