Javna nabava

Objavljeni postupci javne nabave ​ 

 

Jednostavna nabava

Sukladno članku 15. stavku 2.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave utvrđeni su Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave