Općinski sud u Puli - Pola

     


U tijeku je postupak obnove zemljišnih knjiga za dio k.o. Buzet i dio k.o. Svi Sveti od kojih nastaje nova katastarska općina k.o. Buzet-Stari Grad.

Dana 06. svibnja 2016. godine izvršena je migracija 226 zemljišnoknjižnih uložaka k.o. Buzet-Stari Grad iz aplikacije Ministarstva pravosuđa IGEA d.o.o. u Zajednički informatički sustav (ZIS).
Naime dana 04. svibnja 2016. godine mailom je upućen zahtjev helpdesku APIS-a kako bi trebao glasiti upis teksta na svakom zemljišnoknjižnom izvatku koji je sada u postupku obnove migrirao u ZIS.
Tekst bi trebao glasiti:
„Ispravni postupak za novoosnovanu zemljišnu knjigu za katastarsku općinu BUZET-STARI GRAD ističe mjesec dana od dana objave u Narodnim novinama (čl. 187. Zakona o zemljišnim knjigama).“

Uvidom u migrirane zemljišnoknjižne uloške utvrđeno je da upis glasi:
„Ispravni postupak za novoosnovanu zemljišnu knjigu za katastarsku općinu BUZET-STARI GRAD počinje teći danom objave u Narodnim novinama i traje 60 dana od dana objave. Stoga se ovaj upis ne smatra istinitim i potpunim, pa se nitko ne može pozvati na to da je postupao s povjerenjem u njegovu istinitost ili potpunost (čl. 187 ZZK).“

Naime, predsjednica suda mr.sc. Sonja Bulić oglasom je odredila da rok za prijave i prigovore traje mjesec dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama.

Nakon objave oglasa u Narodnim novina upis teksta bi trebalo ponovno promijeniti na način da se rok od mjesec dana zamjenjuje točnim datumom zadnjeg kalendarskog dana toga roka (čl. 187. stavak 2. Zakona o zemljišnim knjigama).

Dana 6. svibnja 2016. godine telefonskim razgovorom gospodin Marinko Požega iz Ericsson Nikola Tesla d.d. rekao je da će dana 10. svibnja 2016. godine u popodnevnim satima biti izmijenjen upis teksta na migriranim zemljišnoknjižnim izvadcima i to u pogledu upisa roka za prijave i prigovore.

Kako je dana 6. svibnja 2016. godine obnovljena knjiga te su nekretnine puštene u pravni promet, postoji mogućnost da se na području Republike Hrvatske izda zemljišnoknjižni izvadak na kojem će pisati gore navedeni tekst a koji nije napisan u skladu s Oglasom predsjednice suda.