Općinski građanski sud u Zagrebu

Postupak obnove dijela zemljišne knjige k.o. Granešina

Općinski građanski sud u Zagrebu u skladu s odredbom čl. 180.a. st. 1. i 2. Zakona o zemljišnim knjigama - NN-91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 55/13 i 60/13 - u daljnjem tekstu ZZK, nakon što je zemljišnoknjižni sud primio obavijest Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove da su prikupljeni i obrađeni katastarski podaci za k.o. Granešina Nova, objavljuje da se u prostorijama Općinskog građanskog suda u Zagrebu - lokacija Ilica 207A provodi postupak  sastavljanja uložaka istodobno s izlaganjem na uvid prikupljenih katastarskih podataka u postupku obnove dijela zemljišne knjige za k.o. Granešina Nova, zona 1. i zona 2., koji postupak je pokrenut odlukom ministra pravosuđa klasa 932-01/14-01/1258, urbr. 514-04-03-02-14-05 od 19. rujna 2014. godine.

Sastavni dio ove obavijesti je grafički prikaz 1. i 2. zone, a uvid u popis čestica za navedene zone može se ostvariti i na oglasnoj ploči suda i Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove.

Pozivaju se svi posjednici i osobe upisane u knjigu položenih ugovora, kao i sve osobe koje smatraju da im pripada pravo koje bi trebalo upisati u zemljišnu knjigu da se odazovu pozivu na raspravu za sastavljanje zemljišnoknjižnih uložaka, te da predoče sudu isprave iz kojih proizlazi da bi njihova prava trebala biti upisana u zemljišnoknjižne uloške koji se sastavljaju. Raspravu za sastavljanje uložaka koja će se održati istodobno s izlaganjem na uvid prikupljenih katastarskih podataka, zemljišnoknjižni sud će provesti kada utvrdi da  prikupljeni i obrađeni katastarski podaci ne odgovaraju u velikoj mjeri podacima u zemljišnoj knjizi koja će se zatvoriti, niti stanje zemljišne knjige ukazuje da bi ono bilo novije u odnosu na stanje u katastru (čl. 199. st. 1. i 2. ZZK), odnosno kada se ocijeni da bi takvo postupanje bilo svrhovito i za koje ne bi postojala zapreka prema stanju zemljišne knjige (čl. 199.a. st. 1. ZZK).