Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo

Mirela Fučkar, pomoćnica ministra

  • Danijela Drčić, administrativna tajnica
tel.: 01 3714-580
fax: 01 3714-588
e-mail: gradjansko.pravo@pravosudje.hr