Ispravni postupak u zemljišnim knjigama

Pojedinačni ispravni postupak je postupak koji se pokreće radi usklađivanja zemljišnoknjižnog i stvarnog stanja

Opravdani razlog za pokretanje navedenog postupka postoji kad je javnom ili javnoovjerovljenom ispravom učinjeno vjerojatnim da nekoj osobi pripada pravo koje nije u njezinu korist upisano i radi čijeg bi upisa trebalo ispraviti određene zemljišnoknjižne upise.

O osnovanosti prijedloga za pokretanje ispravnog postupka odlučuje zemljišnoknjižni sud.

Ukoliko je prijedlog osnovan, nakon donošenja rješenja o pokretanju pojedinačnog ispravnog postupka, zemljišnoknjižni sud po službenoj dužnosti objavljuje oglas.