Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima

Ministarstvo pravosuđa kao korisnik te Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u svojstvu Upravljačkog tijela i Hrvatski zavod za zapošljavanje kao Posredničko tijelo razine 2, potpisali su 26. srpnja 2019. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu operacije pod nazivom „Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima, koja se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

OPIS PROJEKTA:
Korisnici projekta su Uprava za zatvorski sustav i probaciju te Služba za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa, kao i odjeli za podršku žrtvama i svjedocima koji djeluju na županijskim sudovima.
 
Razvoj i jačanje ljudskih potencijala kroz projekt provest će se na tri važne razine.
 
Prva je unaprjeđenje poslovnih procesa što se odnosi na razvoj učinkovitog ustroja i organizacije poslova zatvorskog sustava te poboljšanje uvjeta rada prilikom pružanja zdravstvene zaštite unutar pravosudnog sustava. S tim ciljem provest će se analiza poslovnih procesa i potrebnih kompetencija te izraditi prijedlog unaprjeđenja istih u kaznenim tijelima.
Da bi se moglo provesti osuvremenjivanje poslovnih procesa sukladno provedenoj analizi poslovnih procesa i edukaciji službenika za rad sa zatvorenicima, nužno je osigurati popratnu informatičku podršku koja će pratiti ove procese i omogućiti učinkovitije i kvalitetnije obavljanje zadaća službeničkih radnih mjesta prema novom modelu. Još jedno izazovno područje u kojem je nužno unaprijediti poslovne procese jest ono koje se tiče poslova zdravstvene zaštite unutar pravosudnog sustava. Službenicima zatvorskog sustava zaposlenima u Zatvorskoj bolnici te zdravstvenim odjelima kaznionica i zatvora veliki problem u učinkovitom izvršavanju svakodnevnih obveza predstavljaju neadekvatni uvjeti rada  te nedostatak opreme za pružanje zdravstvene skrbi zatvorenicima, stoga će se projektom nabaviti neophodna medicinska oprema.
 
S obzirom na to da se službenici u svom radu neprestano susreću s izazovima rada s različitim kategorijama počinitelja i žrtava, pri čemu su im potrebna specifična stručna znanja, radi jačanja njihovih kompetencija te razvoja najbolje profesionalne prakse nameće se potreba za kontinuiranom edukacijom. Stoga se druga razina odnosi na jačanje profesionalnih kompetencija, u kojoj će sudjelovati službenici sva tri sustava kroz provedbu edukacija, treninga trenera, razmjene iskustava s drugim državama te korištenja e-learning alata, online sustava za održavanje edukacija pri čemu će se koristiti informatička oprema nabavljena kroz projekt.
 
 
Treća razina odnosi se na  osnaživanje službenika i povećanje njihove sigurnosti što podrazumijeva osposobljavanje službenika za licencirane supervizore te provedbu tečaja samoobrane za probacijske službenike.
 
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
 
Opći cilj projekta je podizanje kvalitete rada službenika zatvorskog i probacijskog sustava te službenika sustava za podršku žrtvama i svjedocima. Projekt je usmjeren na povećanje učinkovitosti pravosuđa kroz unaprjeđenje poslovnih procesa, jačanje profesionalnih kompetencija te povećanje sigurnosti pravosudnih službenika.
 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 9.172.920,00 HRK
IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 7.796.982,00 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 24 mjeseca
KORISNIK PROJEKTA: Ministarstvo pravosuđa
KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA: sara.teresak@pravosudje.hr
 
 
Korisne poveznice:
Europski strukturni i investicijski fondovi: http://www.strukturnifondovi.hr/
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali: http://www.esf.hr/operativni-program/

Pisane vijesti | Pomoć žrtvama i svjedocima