Ekonomičniji, učinkovitiji i moderniji ovršni postupak uz uravnoteženu zaštitu dostojanstva dužnika

Danas je na otvorenom dijelu 166. sjednice Vlade raspravljeno 16. točaka dnevnog reda, među kojima i Prijedlog ovršnog zakona.

Obrazlažući Prijedlog ovršnog zakona, ministar Bošnjaković rekao je kako su ciljevi novog Ovršnog zakona to da ovršni postupak bude ekonomičniji, učinkovit i moderan uz uravnoteženu zaštitu dostojanstva dužnika. Istaknuo je kako je jedna od glavnih promjena to da se ovršni postupak vraća pod nadzor suda, odnosno kako sudska nadležnost postaje pravilo, dok javni bilježnici postaju pomoćno tijelo u postupku čime se omogućuje da rješenja koja se donesu u ovršnom postupku budu u skladu s pravom Europske unije. Ovršni postupak se osuvremenjuje uvođenjem elektroničke komunikacije između tijela u postupku te korištenjem propisanih obrazaca čime se, ujedno, postupak pojeftinjuje i pojednostavljuje.

Prijedlogom ovršnog zakona:
 • Uvodi se novi koncept ovršnog postupka na temelju vjerodostojne isprave te se postupak u cijelosti stavlja pod nadzor suda (sudska kontrola).
 • Sud će biti opće i redovno nadležno tijelo, ali zbog rasterećenja sudova zadržavaju se javni bilježnici kao povjerenici suda.
 • Poslodavci i HZMO više nisu tijela u postupku koja provode ovrhu, čime se poslodavci administrativno rasterećuju od poslova provedbe ovrhe na plaći i mirovini te povećava razina sigurnosti.
 • Predlaže se novo uređenje - centralizirana provedba ovrhe na novčanim sredstvima putem FINA-e koja ovrhu provodi pod nadzorom suda.
 • Uvodi se pravilo o pokretanju postupka ovrhe na temelju vjerodostojne isprave elektroničkim putem na propisanom obrascu uz modernizaciju postupka uvođenjem elektroničke komunikacije između tijela u postupku, ali i ovrhovoditelja pravnih osoba i stranka koje zastupaju odvjetnici, čime se ujedno smanjuju troškovi postupka.
 • Troškovi postupka se smanjuju i na način da se:
  • brišu odredbe o određivanju predvidivih troškova postupka,
  • potvrda o ovršnosti se izdaje automatizmom, slijedom čega više nema troška izdavanja te potvrde,
  • u slučaju da ovršenik tijekom postupka podmiri tražbinu ili se s ovrhovoditeljem drugačije sporazumi snosi samo minimalan iznos na ime troška ovrhovoditelju,
  • naknada za određivanje i provedbu ovrhe na temelju vjerodostojne isprave se fiksira
 • Podiže se razina zaštite dužnika - prethodno opominjanje i veća sigurnost dostave (nakon 2 bezuspješna pokušaja - dostava putem oglasne ploče uz obvezno slanje obavijesti dužniku u poštanski sandučić i osobni korisnički pretinac –e-Građani)
 • Proširuje se krug primanja izuzetih od ovrhe (od ovrhe se uz postojeća izuzeća dodaju i nova: božićnica, uskrsnica, regres, jubilarna nagrada i novčane prigodne nagrade za rezultate rada - do porezno priznatog odbitka; terenski dodatak, pomorski dodatak, sindikalne socijalne pomoći i pozajmice, dnevnice i naknade za službeni put u inozemstvo, naknade za korištenje privatnog auta u službene svrhe, naknade za odvojeni život – u cijelosti)
 • uvodi se pravilo da je od ovrhe izuzet određeni dio svakog primanja, bez obzira radi li se o primanju s naslova plaće ili nekom drugom primanju, čime se širi krug osoba kojima će dio primanja biti zaštićen od ovrhe (obrtnici, slobodna zanimanja).
 • Napušta se institut sudskog i javnobilježničkog osiguranja prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava.

Prezentacija novog Ovršnog zakona

Pisane vijesti | Ovrha