viši stručni savjetnik - za tretman

Datum:
01.07.2019.
Datum objave u NN:
01.07.2019.
Naziv:
viši stručni savjetnik - za tretman (m/ž) 
Stručni uvjeti:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije, socijalne pedagogije ili socijalnog rada,
  • poznavanje rada na računalu,
  • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Pismene prijave podnose se poštom ili neposredno u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave RH (https://uprava.gov.hr) na adresu Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, p.p. 9, 44 400 Glina s naznakom „ZA OGLAS –VIŠI STRUČNI SAVJETNIK-ZA TRETMAN“.
 
Testiranje:            
 
Datum objave poziva:  
Intervju:                               
Obustava ili poništenje:        
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Odluka o obustavi:           Odluka o obustavi