Privremena lista odabranih projekata prijavljenih na Javni natječaj za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći za 2019. godinu

  Prijavitelj Bodovi Zatraženi iznos Odobreni iznos
1. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRAVNI FAKULTET,
Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
107 85.000,00 85.000,00
2. UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA,
Ljudevita Gaja 12, Vukovar
106,67 85.000,00 84.360,00
3. B.A.B.E. BUDI AKTIVNA. BUDI EMANCIPIRAN,
Selska cesta 112a, Zagreb
105,67 85.000,00 85.000,00
4. CENTAR ZA MIR, NENASILJE I LJUDSKA PRAVA - OSIJEK,
Trg Augusta Šenoe 1, Osijek
105,33 84.989,12 84.989,12
5. PROJEKT GRAĐANSKIH PRAVA SISAK,
S. i A. Radića 6/5, Sisak
105,33 85.000,00 85.000,00
6. SOS RIJEKA - CENTAR ZA NENASILJE I LJUDSKA PRAVA,
Verdijeva 11, Rijeka
105,33 71.937,37 69.937,37
7. HRVATSKI PRAVNI CENTAR,
Hebrangova 21, Zagreb
104,33 84.978,00 84.978,00
8. UDRUGA ZA PROMICANJE I ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA "SMS - SVE MOŽEŠ  SAM",
Ljudevita Gaja 3, Virovitica
102,33 78.424,00 78.424,00
9. "HOMO" UDRUGA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I GRAĐANSKIH SLOBODA PULA,
G. Martinuzzi 23, Pula
101 84.937,00 84.937,00
10. INFORMATIVNO PRAVNI CENTAR,
Starčevićeva 63, Slavonski Brod
101 84.951,25 84.951,25
11. UDRUGA ZA POMOĆ I EDUKACIJU ŽRTAVA MOBBINGA, Domobranska 4, Zagreb 99,33 85.000,00 84.970,00
12. UDRUGA ZA CIVILNO DRUŠTVO I KVALITETU ŽIVLJENJA SRMA,
Brnaška 44, Sinj
99 84.650,00 84.650,00
13. ŽENSKA UDRUGA "IZVOR",
Vlatka Mačeka 20, Tenja
99 85.000,00 85.000,00
14. SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ,
Gajeva 7, Zagreb
95,67 83.495,82 83.495,82
15. SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, PRAVNI FAKULTET OSIJEK,
S. Radića 13, Osijek
94,67 57.620,00 57.620,00
16. SVEUČILIŠTE U SPLITU, PRAVNI FAKULTET,
Ulica Domovinskog rata 8, Split
94,67 74.825,00 74.825,00
17. UDRUGA ZA POMOĆ ŽRTVAMA BIJELI KRUG HRVATSKE,
Ljudevita Posavskog 14, Split
94,67 77.910,60 75.260,60
18. CENTAR ZA PARTICIPACIJU ŽENA U DRUŠTVENOM ŽIVOTU,
Šetalište Joakima Rakovca 33, Rijeka
93,33 50.414,00 50.414,00
19. SINDIKAT UMIROVLJENIKA HRVATSKE,
Trg Petra Krešimira IV 2, Zagreb
91 57.280,00 57.280,00
20. DALMATINSKI ODBOR SOLIDARNOSTI,
Šetalište Bačvice 10, Split
88 46.171,26 46.171,26
21. DOMINE - ORGANIZACIJA ZA PROMICANJE ŽENSKIH PRAVA,
Bosanska 4, Split
87,33 80.000,00 69.250,00
22. UDRUGA ŽENA VUKOVAR,
Brune Bušića 74, Vukovar
87,33 80.000,00 68.440,00
 
23. CENTAR ZA MIROVNE STUDIJE,
Selska cesta 112a, Zagreb
87 84.527,68 84.527,68
24. ISUSOVAČKA SLUŽBA ZA IZBJEGLICE,
Maksimirska cesta 286, Zagreb
79,33 84.017,52 84.017,52
25. KLUB ZA STARIJE OSOBE „MAKSIMIR",
Hegedušićeva 20, Zagreb
78 85.000,00 85.000,00