Status provedbe jednostavnog postupka stečaja potrošača

U svrhu objektivnog izvješćivanja javnosti Ministarstvo pravosuđa daje sljedeće priopćenje:

Sudovi su do sada zaprimili 57.086 prijedloga za pokretanje jednostavnog postupka stečaja potrošača.

To znači kako sudovi trebaju putem stranice e-oglasne ploče objaviti poziv svim vjerovnicima potrošača da u roku od 45 dana od objave poziva ospore popis imovine koji je potrošač dostavio i/ili da obavijeste sud o imovini potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa u slučaju da jednostavni postupak stečaja potrošača bude otvoren te da dostave dokaze na kojima temelje svoje tvrdnje.

Budući da su prvi put u Republici Hrvatskoj svi postupci u elektroničkom obliku, Ministarstvo pravosuđa očekuje kako će predmeti jednostavnog postupka stečaja potrošača biti završeni u primjerenom roku.

Jednostavni postupak stečaja potrošača postupak je koji se vodi elektronički, korištenjem propisanih obrazaca. Drugim riječima, postupci stečaja potrošača na sudovima su automatizirani, u postupku je omogućena elektronička komunikacija sa sudionicima postupka i sudovi donose odluke u elektroničkom obliku.

Stoga za provedbu ove vrste postupaka nisu potrebni dodatni radni kapaciteti na sudovima, a postupci bi trebali biti brzo završeni. Trenutno na predmetima jednostavnog postupka stečaja potrošača ukupno radi 274 sudaca odnosno sudskih savjetnika (225 na općinskim sudovima i 49 na županijskim sudovima).

Općinskom građanskom sudu u Zagrebu odobren je privremeni zastoj u dostavi  prijedloga za otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača jer je to sam sud zatražio, ali privremeni zastoj istječe od ponedjeljka, 15. travnja 2019. godine i od tada će Financijska agencija nastaviti s dostavom prijedloga za otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.

Pisane vijesti