Javni natječaj za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći za 2019. godinu

Ministarstvo pravosuđa objavljuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći za 2019. godinu
 
 
Područje financiranja
 
Predmet natječaja je financijska potpora udrugama i pravnim fakultetima za rad pravnih klinika za projekte pružanja primarne pravne pomoći. Člankom 6. stavkom 1. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13.) propisano je da primarnu pravnu pomoć pružaju ovlaštene udruge i pravne klinike, a člankom 36. stavkom 1. i 2. istoga Zakona propisano je da se sredstva za pružanje pravne pomoći ovlaštenim udrugama i visokim učilištima za rad pravnih klinika odobravaju na temelju odobrenih projekata putem natječaja za financiranje projekata kojeg raspisuje Ministarstvo pravosuđa. Cilj natječaja je osiguranje primarne pravne pomoći građanima Republike Hrvatske i drugim osobama u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.
 
Ovlaštene udruge i pravne klinike sukladno ovom natječaju mogu prijaviti projekt za pružanje primarne pravne pomoći za razdoblje provedbe od sklapanja ugovora o financiranju projekta do 31. prosinca 2019. godine.
  
Prihvatljivi prijavitelji
 
Prihvatljivi prijavitelji su udruge upisane u registar pružatelja primarne pravne pomoći pri Ministarstvu pravosuđa (ovlaštene udruge) i pravne klinike visokih učilišta koja izvode sveučilišni studij u znanstvenom području prava, koje u skladu sa svojim općim aktima pružaju primarnu pravnu pomoć. Dodatno, prijavitelji moraju udovoljavati općim uvjetima propisanim Uputama za prijavitelje na ovaj natječaj.
 
Ovlaštena udruga  i pravna klinika može sudjelovati u području natječaja kao prijavitelj ili partner.
 
Jedan prijavitelj može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt, a ovlašten je biti partner na više projekata.
 
Financijska sredstva koja se mogu dodijeliti na temelju javnog natječaja
 
Za područje natječaja je u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu osigurano 1.500.000,00 kuna.
 
Najniži iznos financijskih sredstava za pojedini projekt je 45.000,00 kuna, a najviši iznos za pojedini projekt je 85.000,00 kuna.
 
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 27. veljače 2019. godine.
 
Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje natječaja za financiranje projekata ovlaštenih  udruga i pravnih klinika.
 
Prijave projekata podnose se isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa (pravosudje.gov.hr).
 
Prijave na ovaj natječaj prijavitelji mogu poslati u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno Ministarstvu pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb s naznakom „Prijava na natječaj za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći - ne otvarati".
 
Postupak otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom i indikativni kalendar provedbe natječaja, detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na natječaj za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika.
 
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete natječaja.
 
Pitanja vezana uz ovaj natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: besplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr
 
    
Zagreb, 28. siječnja 2019.