Uprava za strateški razvoj, informatizaciju i kapitalna ulaganja u pravosuđu

Lana Letilović, pomoćnica ministra

  • Mandica Mesić, administrativna tajnica
tel.: 01 3714-560
fax: 01 3714-541
e-mail: strateski.razvoj@pravosudje.hr

 
  • Enes Sedić – viši savjetnik-specijalist
tel:. 01 3714-640
e-mail: enes.sedic@pravosudje.hr