Općinski sud u Vukovaru, Stalna služba u Vinkovcima