Javni poziv

za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2016. godinu  

Ministarstvo pravosuđa objavljuje
 

JAVNI POZIV

 za prijavu projekata udruga usmjerenih na osiguravanje pružanja podrške žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima
 

1. Predmet Javnog poziva i vrsta potpore

Predmet ovoga Javnog poziva je raspodjela dijela prihoda od igara na sreću u 2016. godini koja su raspoređena u razdjelu Ministarstva pravosuđa.
Udruge, sukladno ovom Pozivu, mogu svoje prijave za financijske potpore slati za prioritetno područje OSIGURAVANJE PRUŽANJA PODRŠKE ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA U ŽUPANIJAMA U KOJIMA NISU OSNOVANI ODJELI ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA sukladno aktivnostima navedenim u Pozivu i Uputama za prijavitelje.
 

2. Cjeloviti tekst Javnog poziva, Upute za prijavu i Obrasci za prijavu

Poziv i dokumentacija za provedbu Javnog poziva objavljuje se u cijelosti na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa (pravosudje.gov.hr) te na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske (udruge.gov.hr).
 

3. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 27. rujna 2016. godine.

Prijave koje stignu iza navedenog roka neće se razmatrati.
 

Ovdje možete preuzeti:

 • Javni poziv
 • Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga usmjerenih na osiguravanje pružanja podrške žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima
 • Upute za prijavitelje 
 • Obrasce
  • Obrazac B1     Opisni obrazac prijave
  • Obrazac B2     Obrazac proračuna projekta
  • Obrazac B3     Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  • Obrazac B4     Obrazac Izjave o partnerstvu
  • Obrazac B5     Obrazac životopisa voditelja projekta
  • Obrazac B6     Obrazac Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta
  • Obrazac B7     Obrazac Izjave o financiranim projektima
  • Obrazac B8     Obrazac Izjave izvoditelja aktivnosti
  • Obrazac B9     Obrazac za procjenu kvalitete prijave
  • Obrazac B10   Obrazac Ugovora o dodjeli financijske potpore
  • Obrazac C1     Obrazac za provedbu terenskog posjeta
  • Obrazac C2     Obrazac opisnog izvještaja projekta
  • Obrazac C3     Obrazac financijskog izvještaja projekta
  • Obrazac C4     Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava