Općinski sud u Puli - Pola, Stalna služba Bujama - Buie