Općinski sud u Dubrovniku, Stalna služba u Korčuli