Novosti


EU IPA 2012 Twinning projekt HR 12 IB JH 01
„Podrška zatvorskom sustavu Republike Hrvatske“ (CRO PRISYS)
 
U lipnju 2017. završava twinning projekt „Podrška zatvorskom sustavu Republike Hrvatske“ (CRO PRISYS).
Projekt je proveden kao uzajamna suradnja:
 • Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprava za zatvorski sustav
 • Njemačke zaklade za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ), stariji voditelj na projektu,
 • Ministarstva unutarnjih poslova Kraljevine Španjolske, Uprava za zatvorski sustav (SGIP) i Međunarodna i latinoamerička zaklada za upravu i javne politike (FIIAPP), kao mlađi voditelj na projektu.
 
Tijekom razdoblja od 15 mjeseci provedeno je 19 aktivnosti i 42 misije. U provedbi projekta je sudjelovalo 25 stručnjaka iz Njemačke i Španjolske.
 
Svi stručnjaci iz država članica, kao i stručnjaci iz Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske te sudionici iz svih ustanova dionika bili su izuzetno motivirani i posvećeni provedbi aktivnosti, a njihova orijentiranost praktičnim rješenjima i zadacima dali su sljedeće konkretne rezultate:
 
 • Pripremljene su preporuke za poboljšanje zakonodavnog okvira zatvorskog sustava.
 • U skladu s najboljom praksom Evropske unije kreirana je strategija izobrazbe namijenjena Centru za izobrazbu, uključujući i preporuke za poboljšanje organizacijske strukture.
 • Kreirani su programi izobrazbe te pripadajući materijali namijenjeni službenicima zatvorskog sustava.
 • Više od 50 trenera završilo je obuku za trenere (ToT).
 • Provedeno je 15 radionica za 200 sudionika u cilju poboljšanja stručnih i upravljačkih vještina zatvorskih službenika.
 • Provedene su 2 studijske posjete Njemačkoj i Španjolskoj.
 • Kreirana je Komunikacijska strategija za proaktivni pristup odnosima s javnošću.
 • Ukupno 24 povjerenika za odnose s javnošću završilo je obuku s uspjehom.
 • Kreiran je Akcijski plan za odnose s javnošću koji se odnosi i na period nakon završetka projekta.

U ustanovama korisnicama potrebno je osigurati kontinuirani rad radi implementiranja preporuka za budući razvoj koje su predložene u okviru svake komponente, a sve u svrhu dodatnog poboljšanja kvalitete i usklađivanja hrvatskog zatvorskog sustava sa standardima Europske unije.
 
Članovi tima uključenog u provedbu Twinning projekta zahvaljuju svima koji su sudjelovali u provedbi projekta na predanom radu i naporima uloženim za ostvarenje obvezujućih rezultata te na taj način doprinijeli uspješnoj provedbi projekta.
 
Završna svečanost

Vrijeme:          23. svibnja 2017. godine u 11:00 sati
Mjesto:           Ministarstvo pravosuđa, dvorana 706, Ulica grada Vukovara 49/7, Zagreb
 
 
EU IPA 2012 Twinning projekt t HR 12 IB JH 01
Podrška zatvorskom sustavu Republike Hrvatske  (CRO PRISYS)
 
Službeno otvaranje IPA 2012 Twinning  projekta „Podrška zatvorskom sustavu“

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Savezna Republika Njemačka koju predstavlja Njemačka zaklada za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ) i Kraljevina Španjolska, koju predstavljaju Uprava za zatvorski sustav Ministarstva unutarnjih poslova Kraljevine Španjolske (SGIP) i Međunarodna latinoamerička zaklada za upravu i javne politike (FIIAP), obilježili su službeno otvaranje IPA 2012 projekta „Podrška zatvorskom sustavu Republike Hrvatske”. 

Ovaj EU projekt provodi se kao uzajamna suradnja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, stručnjaka iz Savezne Republike Njemačke i stručnjaka iz Kraljevine Španjolske u svrhu poboljšanja hrvatskog zatvorskog sustava.

Svrha projekta pružanje je podrške u provedbi Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda na području zatvorskog sustava. Sveobuhvatni cilj projekta je pridonijeti poboljšanju stručnih i upravljačkih  sposobnosti službenika u zatvorskom sustavu Republike Hrvatske. Projekt je započeo u ožujku 2016. i trajat će 15 mjeseci. Sveukupna vrijednost projekta je 700.000,00 EUR.

Ovaj projekt financira Europska unija. 
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Njemačke zaklade za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ) i ne odražava nužno gledišta Europske unije.