Statistika sudova

Kontinuiranim praćenjem vremenskih okvira različitih postupaka na sudovima, kao što je sugerirano od strane Europske komisije za učinkovitost pravosuđa (CEPEJ), spriječit će gomilanja predmeta starijih od tri godine.

Glavni cilj sudske statistike je olakšati učinkovito funkcioniranje pravosudnog sustava i pridonijeti upravljanju javnim politikama pravosuđa.

Ona treba omogućiti  da  donosioci odluka i sudski praktičari dobiju relevantnu informaciju o sudskoj učinkovitosti i kvaliteti pravosudnog sustava, osobito o:
 • radnom opterećenju sudova i sudaca,
 • potrebnom vremenu za rješavanje tog opterećenja,
 • kvaliteti odluka sudova i
 • broju ljudskih i financijskih resursa koji su potrebni sustavu kako bi se riješila nadolazeća količina posla.
 
Na temelju općih podataka o sudovima, broju predmeta i njihovu trajanju, kao i na temelju ostalih relevantnih podataka o sudovima i pravosudnom sustavu, kao pokazatelji i mjerila o učinkovitosti na sudovima mogu se uzeti sljedeći instrumenti:  
Ministarstvo pravosuđa uvođenjem elektroničkog sustava ICMS (integrirani sustav statističkog praćenja rješavanja predmeta) koji s Data Ware House (DWH) osposobilo je, ne samo donositelje odluka i pravne praktičare, već i opću javnost za:
 • prikupljanje relevantnih informacija o učinkovitosti pravosudnih tijela,
 • trajanju postupaka (i prosječnom trajanju rješavanja predmeta i predviđenom trajanju),
 • količini zaostalih predmeta i
 • druge relevantne statističke informacije o učinkovitosti pravosudnog sustava,

Pomoću novih alata, Ministarstvo pravosuđa priprema statistička izvješća prema pokazateljima koje inače koristi CEPEJ:
 • stopa naplate potraživanja,
 • omjer rješavanja predmeta i
 • vrijeme postupanja.

Kvalitativni statistički brojčani podaci omogućit će:
 • Ministarstvu pravosuđa upućivanje, odnosno premještanje kadrova s ciljem rješavanja nadolazećih predmeta i nastavak obrade i racionalizacije mreže pravosudnih tijela,
 • predsjednicima sudova poduzimanje odgovarajućih mjera interne organizacije za veću učinkovitost pravnih usluga.
 

Analitički podaci i pokazatelji