Podaci o vrstama predmeta

Podaci o predmetima na sudovima trebali bi biti dostupni i ukupno, kao zbirni podaci, i kao podaci podijeljeni prema vrstama predmeta.

U ovu svrhu treba koristiti neke opće i univerzalne kategorije predmeta kao što je podjela na građanske, kaznene i upravne predmete.