Analitički podaci i pokazatelji

1. Clearance rate (CR pokazatelj):

Odnos između novih predmeta i završenih predmeta unutar odeređenog perioda, u postotku.


                                         riješeni predmeti
Clearance Rate (%) = --------------------------  * 100
                                         primljeni predmeti 
 

2. Case Turnover ratio:

Odnos između broja riješenih predmeta i broja neriješenih predmeta na kraju.

Ovo zahtijeva izračun koliko puta tijekom godine (ili drugog promatranog razdoblja) su standardizirani tipovi predmeta izvrćeni (turned over) ili riješeni.
                                                   
                                                  broj riješenih predmeta                     
Case Turnover Ratio= ------------------------------------------------ 
                                          broj neriješenih predmeta na kraju
 

3. Disposition time (DT pokazatelj):

Ovaj pokazatelj omogućuje daljnji uvid u to kako pravosudni sustav upravlja priljevom svojih predmeta.

Uspoređuje broj riješenih predmeta unutar promatranog razdoblja i broj neriješenih predmeta na kraju promatranog razdoblja.
365 se dijeli s brojem riješenih predmeta podijeljenim s brojem neriješenih predmeta na kraju, tako da se može izraziti u broju dana.

Ovaj odnos mjeri koliko brzo pravosudni sustav (suda) obrće primljene predmete, to jest koliko dugo treba za rješavanje određene vrste predmeta. 

                                               365 
Disposition Time= -----------------------------
                                   Case Turnover Ratio

 

4. Stopa učinkovitosti (Efficiency rate) (ER pokazatelj):

Odnos između broja osoblja koje se koristi u sudovima u godini i outputa predmeta s istog suda na kraju godine.

5. Ukupni zaostatak predmeta (Total backlog) (TB pokazatelj):

Neriješeni predmeti na kraju razdoblja, definirani kao razlika između ukupnog broja neriješenih predmeta na početku razdoblja, i riješenih predmeta unutar istog razdoblja.

Primjer: Ako je bilo 1000 neriješenih predmeta na početku kalendarske godine, a sud je riješio 750 predmeta tijekom kalendarske godine, na kraju kalendarskog razdoblja bilo bi 250 koji bi se računali kao ukupni zaostatak predmeta.

6. Rješavanje zaostatka predmeta (Backlog resolution) (BR pokazatelj):

Vrijeme potrebno za rješavanje ukupnog zaostatka predmeta u mjesecima ili danima, izračunato kao odnos između broja predmeta i vremena rješavanja.

Primjer: Ako se 100 predmeta smatra ukupnim zaostatkom predmeta na kraju razdoblja, a sud je riješio 200 predmeta u istom razdoblju, BR pokazatelj je 6 mjeseci ili 180 dana.

7. Predmet po sucu (Case per judge) (CPJ indicator):

Broj predmeta određene vrste po sucu u određenom razdoblju.

Primjer: Ako sud ima 600 neriješenih građanskih predmeta na kraju kalendarske godine i 4 suca koja ih rješavaju, CPJ je 150.