Upravno vijeće

Akademijom upravlja Upravno vijeće, a čini ga 11 članova od kojih je pet stalnih, a šest ih je imenovano na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik Upravnog vijeća je predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a njegov zamjenik Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske.

Nadležnost Upravnog vijeća Pravosudne akademije propisana je Zakonom o Pravosudnoj akademiji ("Narodne novine", broj _________).

Stalni članovi Upravnog vijeća:
 • predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske - Branko Hrvatin,
 • Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske - Dinko Cvitan, 
 • ministar pravosuđa - Ante Šprlje,
 • predsjednik Državnog sudbenog vijeća - Željko Šarić, 
 • predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Dražen Jelenić.

Članovi Upravnog vijeća koji se imenuju na vrijeme od četiri godine:
 • sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske - Damir Kos, 
 • zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske - Andrea Šurina Marton
 • sveučilišni nastavnici pravnih znanosti:
  • prof.dr.sc. Anita Kurtović Mišić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 
  • prof.dr.sc. Marko Baretić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
 • zaposlenici Pravosudne akademije:
  • Dijana Mandić, 
  • Sandi Valentinc.

Člana iz redova sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske imenuje Opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske, iz redova zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske imenuje Kolegij zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, a iz redova sveučilišnih nastavnika pravnih znanosti imenuju dekani pravnih fakulteta.