Programsko vijeće

Programsko vijeće stručno je tijelo Akademije, a čini ga 12 članova imenovanih na vrijeme od četiri godine 

 • suci
  • Vrhovnog suda Republike Hrvatske:
   • Ana Garačić,
   • Jakob Miletić, 
  • Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske - Mario Vukelić, predsjednik 
  • Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske - Marko Rašo,
  • Visokog upravnog suda Republike Hrvatske - Ante Galić, predsjednik,
  • Županijskog suda u Osijeku - Miroslav Jukić 
  • Općinskog građanskog suda u Zagrebu - Jasna Gažić-Ferenčina,
 • zamjenici državnih odvjetnika
  • Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske:
   • Zlata Hrvoj-Šipek,
   • Darko Klier,
  • Županijskog državnog odvjetnika u Osijeku - Zorko Tomić,
  • Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu - Marina Rakić,
 • predstavnik sveučilišnih nastavnika pravne znanosti - doc.dr.sc. Gabrijela Mihelčić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članove iz redova sudaca predlaže Opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske, iz redova zamjenika državnih odvjetnika predlaže Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, a predstavnika sveučilišnih nastavnika pravne znanosti predlažu dekani pravnih fakulteta.