Poslovi pravosudne uprave

Ministarstvo pravosuđa ima ovlast najvišeg tijela za obavljanje poslova pravosudne uprave.

Pravosudna uprava sada se promatra kao sredstvo s ciljem da:
 • procijeni ukupnu kvalitetu pravosuđa i pravosudnog sustava,
 • poboljša učinkovitost pravosuđa i kvalitetu rada isporučenog od strane sudova
a sve to kako bi se na vrijeme riješile prepreke učinkovitom pravosuđu i vraćanja povjerenja javnosti u pravosuđe.


Ministar pravosuđa u obavljanju poslova pravosudne uprave može:
 • poništiti ili ukinuti nezakonit akt donesen u obavljanju poslova uprave ili
 • sam donijeti akt koji u obavljanju poslova uprave nije donesen ili nije pravodobno donesen.

Za obavljanje poslova pravosudne uprave ministar pravosuđa obraća se predsjedniku odgovarajućeg suda ili Glavnom državnom odvjetniku koji zahtjeve upućuje odgovarajućim državnim odvjetništvima.

U pravosudnu upravu spadaju poslovi koji služe:
 • obavljanju sudbene vlasti:
 1. izrada prijedloga zakona i drugih propisa za ustanovljavanje, nadležnost, sastav i ustrojstvo sudova i postupak pred sudovima,
 2. skrb za stručno usavršavanje sudaca, službenika i namještenika,
 3. osiguranje materijalnih, financijskih, prostornih i drugih uvjeta za rad sudova,
 4. informatizacija sudova
 5. prikupljanje statističkih i drugih podataka o djelovanju suda,
 6. ispitivanje predstavki građana na rad sudova koje se odnose na odugovlačenje sudskog postupka, na ponašanje suca ili drugog djelatnika suda prema stranci u tijeku postupka ili obavljanja drugih službenih radnji,
 7. nadzor nad financijskim i materijalnim poslovanjem sudova,
 8. nadzor nad redovnim obavljanjem poslova u sudu te provođenjem Sudskog poslovnika,
 9. obavljanje međunarodne pravne pomoći i pravosudne suradnje. 
 • izvršavanju ovlasti državnih odvjetništava:
 1. izrada zakona i drugih propisa za ustanovljavanje, djelokrug i ustrojstvo državnog odvjetništva,
 2. skrb za školovanje i stručno usavršavanje državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika i drugih službenika i namještenika,
 3. osiguranje materijalnih, financijskih, prostornih i drugih uvjeta za rad državnih odvjetništava,
 4. informatizacija državnih odvjetništava,
 5. prikupljanje statističkih i drugih podataka o djelovanju državnih odvjetništava,
 6. ispitivanje predstavki i pritužbi građana na rad državnih odvjetništava koje se odnose na odugovlačenje u davanju ocjene o osnovanosti podnesene kaznene prijave ili na ponašanje državnog odvjetnika, zamjenika državnog odvjetnika ili drugog djelatnika državnog odvjetništva prema stranci u tijeku postupka ili obavljanja drugih službenih radnji,
 7. nadzor nad financijskim i materijalnim poslovanjem državnih odvjetništava,
 8. nadzor nad redovitim obavljanjem poslova u državnom odvjetništvu.