Javni bilježnik


Javni bilježnik je:
  • diplomirani pravnik s položenim pravosudnim i javnobilježničkim ispitom i
  • s potrebnim iskustvom
  • osoba javnog povjerenja
  • samostalan i neovisan nositelj javne službe
  • nepristrani povjerenik

Javni bilježnik ne zastupa stranke. On nije odvjetnik. On je iskusan i stručan povjerenik (sviju) stranaka. Njegov je cilj pomoći im da urede svoje odnose na kvalitetan način kako bi se izbjegli dugotrajni i skupi sporovi. Pri tome on je nepristran - ne postupa u interesu pojedine stranke, već u cilju jamstva pravne sigurnosti, te ne smije, bez valjana razloga, uskratiti poduzimanje službenih radnji. On je dužan čuvati kao tajnu ono što je saznao u obavljanju svoje službe.