Javnobilježnička služba

Javnobilježnička služba sastoji se u službenom sastavljanja i izdavanja javnih isprava o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se utemeljuju prava, službenom ovjeravanju privatnih isprava, primanju na čuvanje isprava, novca i predmeta od vrijednosti radi predaje drugim osobama ili nadležnim tijelima te obavljanju po nalogu sudova ili drugih javnih tijela postupaka određenih zakonom.

Javnobilježničku službu obavljaju:
 • Javni bilježnik
 • Javnobilježnički prisjednik
 • Javnobilježnički savjetnik
 • Javnobilježnički vježbenik
 

Poslovi javnih bilježnika

 • Opći javnobilježnički poslovi
 • Posebni javnobilježnički poslovi
  • poslovi nasljednog prava
  • poslovi ovršnog prava
  • poslovi prava društava
  • poslovi trgovačkog prava
 

Nagrada i naknada troškova javnog bilježnika za obavljanje službenih radnji

Javni bilježnik ima  pravo na nagradu za rad i na naknadu troškova u obavljanju službenih radnji iz svog djelokruga u skladu s javnobilježničkom tarifom te posebnim  pravilnicima ovisno o vrsti poslova (ostavina, ovrha i sl.)  kojima se utvrđuje visina nagrade i naknade troškova javnog bilježnika.

Nagrada i naknada troškova javnog bilježnika za obavljanje službenih javnobilježničkih radnji određena je Pravilnikom o privremenoj javnobilježničkoj tarifi.

Nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda kod provođenja ostavinskog postupka propisana je Pravilnikom o visini nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u ostavinskom postupku, dok je visina nagrada i naknade javnog bilježnika za provođenje određenih radnji u ovršnom postupku određena Pravilnikom o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku.