Državnosudbeno vijeće

Državnosudbeno vijeće

Vijeće je samostalno i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj.

Vijeće ima jedanaest članova, a čine ga sedam sudaca, dva sveučilišna profesora pravnih znanosti i dva saborska zastupnika od kojih je jedan iz redova oporbe. Članove Vijeća iz reda sudaca čine: dva suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, dva suca županijskog suda, dva suca općinskog suda te jedan sudac specijaliziranog suda.

Članovi Vijeća biraju se na razdoblje od četiri godine, s time da članom Vijeća nitko ne može biti više od dva puta.

Za vrijeme dok obnašaju dužnost člana Vijeća, suci ne mogu biti imenovani na sudačku dužnost u sudu višeg stupnja, niti mogu biti izabrani za predsjednika suda.

Član Vijeća bit će razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan: ako to sam zatraži, ako bude osuđen za kazneno djelo te ako trajno izgubi sposobnost obavljati svoju dužnost.

U djelokrug Vijeća spada:
  • imenovanje sudaca,
  • imenovanje i razrješenje predsjednika sudova,
  • odlučivanje o imunitetu sudaca,
  • premještaj sudaca,
  • vođenje stegovnog postupka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti sudaca,
  • odlučivanje o razrješenju sudaca,
  • sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju sudaca i sudskih službenika,
  • donošenje Metodologije izrade ocjene sudaca,
  • vođenje osobnih očevidnika sudaca te
  • vođenje i kontrola imovinskih kartica sudaca.