Podrška žrtvama i svjedocima

Biti žrtva ili svjedok često može biti neugodno iskustvo, pogotovo kada imate osjećaj da ste u beznadnoj situaciji.Podršku i pomoć žrtvama i svjedocima na sudovima pružaju odjeli na Županijskim sudovima u Zagrebu, Vukovaru, Osijeku, Zadru, Splitu, Sisku i Rijeci, a svrha odjela je olakšati stresne situacije svjedočenja i boravka na sudu:
 • pružanje emocionalne podrške žrtvama/svjedocima prije, tijekom i nakon  svjedočenja na sudu,
 • pružanje praktičnih informacija i  informacija o pravima žrtvama, svjedocima i članovima njihovih obitelji,
 • standardizacija postupanja sa žrtvama i svjedocima,
 • odabir, edukacija i koordinacija rada volontera koji pružaju podršku. 

Time se žele promijeniti okolnosti u kojima su svjedoci i žrtve često prepušteni sami sebi prilikom dolaska na sud, bez informacija o tome što ih čeka i kome se mogu obratiti za potrebnu pomoć.

Od trenutka primanja sudskog poziva žrtva/svjedok može se obratiti službenicima Odjela za podršku putem telefona ili osobno.


 

Županijski sudovi s odjelima za podršku žrtvama i svjedocima:

ODJELI ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
Županijski sud u Osijeku adresa: Europska avenija 7, 31 000 Osijek
tel: 031/228-500
e-mail: podrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr
Županijski sud u Rijeci adresa: Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka
tel: 051/355-645
e-mail: podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr
Županijski sud u Sisku adresa: Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak
tel: 044/524-419
e-mail: podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr
Županijski sud u Splitu adresa: Gundulićeva 29a, 21000 Split
tel: 021/387-543
e-mail: podrska-svjedocima-st@pravosudje.hr
Županijski sud u Vukovaru adresa: Županijska 33, 32000 Vukovar
tel: 032/452-529    
e-mail: podrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr
Županijski sud u Zadru adresa: Borelli 9, 23 000 Zadar
tel: 023/203-640
e-mail: podrska-svjedocima@pravosudje.hr
Županijski sud u Zagrebu adresa: Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Zagreb
tel: 01/4801-062
e-mail: podrska-svjedocima-zg@pravosudje.hr

Ukoliko ne živite u Osijeku, Rijeci, Sisku, Splitu Vukovaru, Zadru ili Zagrebu, svejedno možete kontaktirati Odjel za podršku žrtvama i svjedocima.
  
Uz službenike Odjela za podršku na sudovima podršku pružaju i volonteri, osobe koje odvajaju svoje slobodno vrijeme kako bi pomogli drugima.
 
Uloga volontera u Odjelu za podršku po sudovima pružanje je emocionalne podrške i praktičnih informacija svjedocima, žrtvama i po potrebi članovima njihovih obitelji.
 
Volonteri mogu biti umirovljenici, studenti, zaposlena ili nezaposlena osoba, odnosno odgovorna punoljetna osoba:
 • koja može izdvojiti svoje slobodno vrijeme za volontiranje,
 • protiv koje se ne vodi kazneni postupak,
 • bilo koje struke ili zvanja, ali koja je završila srednjoškolsko obrazovanje,
 • koja je empatična, ima razvijene komunikacijske vještine i voli raditi s ljudima,
 • koja nema predrasuda,
 • koja je prošla intervju i osnovnu obuku odjela za podršku žrtvama i svjedocima.
Više informacija: Volonterske pozicije
 
Ukoliko želite volontirati, popunite Obrazac i pošaljite ga na adresu istaknutu u obrascu.
 
Službenici za podršku, kao i volonteri ne daju pravne savjete, ne provode psihološko savjetovanje ili psihoterapiju i ne razgovaraju o sadržaju iskaza žrtve ili svjedoka.
 
Pravilnik o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima

Uz Odjele za podršku, i brojne nevladine organizacije  i javne institucije u Republici Hrvatskoj pomažu žrtvama u suočavanju s psihološkim, emotivnim, socijalnim i praktičnim gubitcima, pružajući emocionalnu, psihološku i/ili praktičnu pomoć, zaštitu, savjete i informacije:
 • Popis organizacija koje pružaju psihosocijalnu i pravnu pomoć na području cijele Republike Hrvatske*
116 006 Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja  radnim danom 8-20h
116 000
Nacionalni broj za prijavu nestale djece
Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
svaki dan 0 - 24h
116 111 Hrabri telefon za djecu radnim danom 9-20h
0800 0800 Hrabri telefon za roditelje radnim danom 9-20h
0800 77 99 SOS linija za suzbijanje trgovanja ljudima svaki dan 10 - 18h
0800 55 44
Žensko savjetovalište za žrtve nasilja
Autonomna ženska kuća Zagreb
radnim danom 11-17h
0800 655 222
SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja
Ženska pomoć sada
svaki dan 0-24h
0800 200 144 Besplatna pravna pomoć žrtvama nasilja u obitelji  B.a.B.e. radnim danom 9-15h
01 6119 444
Centar za žrtve seksualnog nasilja
Ženska soba
radnim danom 10-17h
01 48 28 888
Psihološka pomoć
Psihološki centar TESA
radnim danom 10-22h
01 48 33 888 Plavi telefon radnim danom 9-21h
01 4811 320
Besplatna pravna pomoć
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
radnim danom 10-12, sri i čet 17-19h
01 2376 470
Centar za krizna stanja i prevenciju suicida
KBC Zagreb
svaki dan 0-24
*detaljnije informacije o navedenim udrugama i popis ostalih udruga i državnih ustanova i institucija koje djeluju na području RH nalaze se u popisu udruga i državnih ustanova Grada Zagreba i Zagrebačke županije
 
Ukoliko ste bili žrtva kaznenog djela u nekoj od država članica Europske unije ili ste državljanin neke od država Europske unije na slijedećim poveznicama možete naći korisne informacije o:
 • službama za podršku,  
 • pravima žrtava,
 • procedurama kaznenog postupka
 
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home
www.infovictims.com
http://victimsupport.eu/help-for-victims/find-help/?c=757
 

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja  116-006


U suradnji s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima omogućen je rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja, a besplatni broj 116-006 za pružanje informacija i savjeta žrtvama kaznenih djela i prekršaja dostupan je radnim danom od 8:00 do 20:00 sati, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Novčane naknade za žrtve kaznenih djela

Na temelju Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11) koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine, o pravu na naknadu za žrtve kaznenih djela odlučuje Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela.

Obradu predmeta novčanih naknada za žrtve kaznenih djela provodi Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstvo pravosuđa koja:
 • zaprima zahtjeve za naknadu žrtava kaznenih djela,
 • daje upute i informacije podnositeljima zahtjeva,
 • izrađuje nacrte odluka i
 • obavlja sve administrativno tehničke poslove za potrebe Odbora.

Žrtva može ostvariti pravo na naknadu:
 • troškova liječenja i
 • izgubljene zarade do iznosa od 35.000 kn,

Bliski krvni srodnik preminule žrtve ima pravo na naknadu:
 • zbog gubitka zakonskog uzdržavanja do iznosa od 70.000 kn i
 • pogrebnih troškova do iznosa od 5.000 kuna.

Informacije o pravu na naknadu dužni su pružiti policija, državno odvjetništvo i sudovi.
 
Detaljnije informacije o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu: