Aktivnosti

Provedene aktivnosti

Aktivnost 1.1.1: Provođenje analize postojećeg relevantnog zakonodavnog okvira i priprema analitičkog izvješća s preporukama za poboljšanje postojećeg zakonodavnog okvira za izvršenje svih probacijskih poslova.

Prvu misiju ove aktivnosti proveli su dva stručnjaka od 9. do 13. svibnja. Misija je obuhvaćala pregled zakonodavnog sustava. Također, stručnjaci su imali sastanke sa hrvatskim stručnjacima te su posjetili probacijski ured u Zagrebu.

Drugu misiju ove aktivnosti proveli su dva stručnjaka od 30. svibnja do 3. lipnja. Misija je obuhvaćala pregled zakonodavnog sustava. Stručnjaci su imali sastanke sa hrvatskim stručnjacima, sutkinjom gđom Ivom Gradiški Lovreček, na Općinskom kaznenom sudu. U utorak, 31. svibnja i srijedu, 1. lipnja, održana je radna grupa.Aktivnost 1.1.2: Provođenje analize postojeće radne prakse probacijske službe i priprema analitičkog izvješća s preporukama za poboljšanje radne prakse kako bi se zadovoljile najbolje prakse i standardi EU-a.
 
Prvu misiju ove aktivnosti provelo je dvoje stručnjaka od 11. do 15. srpnja.  U ovoj misiji stručnjaci su razvijali alat za procjenu vještina (Skill assessment tool - SAT) za izravno promatranje procjene te upitnik za samoprocjenu. SAT pilot proveden je u Probacijskom uredu u Zadru.

Drugu misiju ove aktivnosti provelo je četvero stručnjaka od 12. do 16. rujna.  U ovoj misiji SAT i upitnik za samoprocjenu provedeni su u Probacijskom uredu Zagrebu I, Probacijskom uredu Bjelovar i Probacijskom uredu Rijeka. Također, analizirani su neki od izvještaja i prakse Probacijske službe. Odgovarajuće izvješće bit će pripremljeno.
 
Aktivnost 2.1.1: Provođenje analize postojećih programa obuke u Službi za probaciju za tretman određenih kategorija počinitelja i priprema odgovarajućeg izvješća.

Prvu misiju ove aktivnosti proveli su dva stručnjaka od 6. do 10. lipnja. Stručnjaci su imali sastanke sa hrvatskim stručnjacima, predstavnicima sveučilišta i znanstvenih društava te su posjetili Probacijski ured Zagreb II.

Drugu misiju ove aktivnosti proveli su dva stručnjaka od 27. lipnja do 1. srpnja. Stručnjaci su imali sastanke sa predstavnicima nevladinih udruga, Kaznionice i Društva za psihološku pomoć.
 
Aktivnost 2.1.2: Priprema komparativnog pregleda postojećih programa službi za probaciju u državama članicama Europske unije, za individualni i grupni tretman pojedinih počinitelja.

Prvu misiju ove aktivnosti proveli su dva stručnjaka od 13. do 17. lipnja; tema je bila pregled programa službi za probaciju ali i zatvorskog sustava. Stručnjaci su imali sastanke sa hrvatskim stručnjacima, posjetili su Probacijski ured Zagreb I te u petak, 17. lipnja predstavnicima Probacijskih ureda iz Zagreba, održali prezentaciju dobre prakse u Europi, na temu tretmanskih i programa obuke.

Aktivnost 2.1.3: Razvoj i uvođenje posebnih dugoročnih programa obuke u probacijsku službu, uključujući nastavne planove i materijale, za buduće usavršavanje zaposlenika probacijske službe.

Prvu misiju ove aktivnosti provelo je četiri stručnjaka od 10. do 14. listopada. Stručnjaci su izrađivali programe postupanja za počinitelje seksualnih delikata i za počinitelje nasilja na rodnoj osnovi. Cilj je bio predstaviti programe predstavnicima Središnjeg ureda Sektora za probaciju i Probacijskim uredima Zagreb 1 i Zagreb 2, kako bi se sadržaj dodatno prilagodio  potrebama hrvatske probacijske službe.

Drugu misiju ove aktivnosti provelo je troje stručnjaka od 7. do 11. studenog. Stručnjaci su predstavili i raspravljali o Prijedlogu Općeg programa namijenjenog počiniteljima („Korak u promjenu“) i Prijedlogu Općeg programa namijenjenog počiniteljima različitih profila. Održane su dvije radne skupine s probacijskim službenicima, voditeljima probacijskih ureda i predstavnicima Središnjeg ureda. Stručnjaci će pripremiti programe i materijale za obuku, za buduće usavršavanje zaposlenika probacije.

Aktivnost 2.2.1: Provođenje procjena potreba za izobrazbom (Training Needs Analysis - TNA) koje se temelji na prethodnim obukama i budućim potrebama za obukom za probacijske službenike i priprema izvješća o procjeni potreba za izobrazbom.
 
Dvoje stručnjaka provelo je aktivnost od 12. do 16. rujna. Održani su sastanci u Probacijskom uredu Zagreb I, Zagreb II i Bjelovar, kao i u Središnjem uredu kako bi se analizirala organizacijska struktura i odredile potrebe za izobrazbom. Odgovarajuće izvješće s osmišljenim planom izobrazbe bit će pripremljeno.

 


Aktivnost 2.2.2:
Na temelju analize potreba za obukom, priprema programa obuke i materijala za obuku u području individualnog i grupnog rada s pojedinim kategorijama počinitelja.

Prvu misiju ove aktivnosti provelo je četiri stručnjaka od 28. studenog do 2. prosinca. Misija se odnosila na programe postupanja za počinitelje i obuku za probacijske službenike. Stručnjaci su održali radionice s probacijskim službenicima i susreli se s predstavnicima zatvorske službe. Također su razmotrili neka pitanja vezana za evaluaciju s prof. Irmom Kovčo Vukadin sa Sveučilišta u Zagrebu i sa stručnjacima Doma DUGA Zagreb - Doma za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja; prvog takve vrste u Zagrebu. Sve su to pripremni radovi koji će biti temelj novih priručnika za tretman i obuku, a koji će se razviti sljedeće godine.

Drugu misiju ove aktivnosti provelo je dvoje stručnjaka od 12. do 16. prosinca. Stručnjaci su radili na tri važne teme: 1) finalizirati i dobiti povratne informacije za njihove prijedloge terapije za rad s nasilnim prijestupnicima u probaciji; 2) raditi na koordinaciji između probacijske službe i zatvorske službe u vezi s uvjetnim otpustom i praćenjem programa tretmana i 3) raditi s probacijskim službenicima i voditeljima na protokolu evaluacije za predstojeću obuku. Tijekom misije, probacijski službenici posjetili su Zatvor u Zagrebu, gdje su slušali prezentaciju o tretmanu zatvorenika, a zatvorski službenici posjetili su Probacijski ured Zagreb I, kako bi saznali o probacijskom radu.Aktivnost 2.2.4: Provođenje obuke za najmanje 40 djelatnika iz probacijske službe.

Prvu misiju ove aktivnosti provelo je troje stručnjaka od 6. do 10. veljače. Prva radionica za probacijske službenike, dizajnirana u okviru aktivnosti 2.2.2, provedena je u ovoj misiji. Tretmanski program bio je program za počinitelje kaznenih djela nasilja po rodnoj osnovi; 20 probacijskih službenika je završilo ovu radionicu.


 
Drugu misiju ove aktivnosti provelo je dvoje stručnjaka od 6. – 10. ožujka. Ovo je bila druga radionica koju je završilo 15 probacijskih službenika, u području tretmanskog programa za počinitelje kaznenih djela seksualnog karaktera.Aktivnost 3.1.1: Provođenje analize postojećeg nacionalnog zakonodavnog okvira koji regulira elektronički nadzor s ciljem postavljanja temelja za provedbu pilot projekta i priprema analitičkog izvješća s odgovarajućim preporukama.
Jedinu misiju ove aktivnosti proveo je jedan stručnjak u tjednu od 30. svibnja do 3. lipnja; održani su sastanci sa hrvatskim stručnjacima te je u srijedu, 1. lipnja organizirana radna grupa sa fokusom na elektronički nadzor.

Aktivnost 3.2.1: Provođenje najmanje četiri sastanka s najmanje jednim predstavnikom ključnih partnera u pilot projektu elektroničkog nadzora (suci, policija, probacijska služba i državni odvjetnici), kako bi raspravili i poboljšali međusektorsku suradnju.

Tijekom prve misije, koju je proveo jedan stručnjak 20. i 21. listopada, održane su dvije radionice s predstavnicima Središnjeg ureda, probacijskim službenicima i voditeljima probacijskih ureda. Cilj je bio utvrditi temeljne elemente elektroničkog nadzora i probacijskih modela, strateških sposobnosti, vrijednosti ponude i segmentacije klijenata, kao i ključnih potencijala i partnera.Drugu misiju ove aktivnosti provelo je dvoje stručnjaka od 21. do 25. studenog. Stručnjaci su imali sastanke sa svim uključenim partnerima: probacijskom službom, pravosuđem, Državnim odvjetništvom, zatvorom i policijom. Cilj je bio raspraviti okvir odlučivanja koji će voditi provedbu elektroničkog nadzora u predkaznenoj fazi (za predmete istražnog zatvora u domu) i u fazi uvjetnog otpusta.Aktivnost 3.2.2: Priprema nacrta protokola o suradnji između ključnih partnera (suci, policija, probacijska služba i državni tužitelji)
 
Misiju je provelo troje stručnjaka od 9. do 13. siječnja. Stručnjaci su pripremili nacrt protokola o suradnji između probacije, zatvora, policije, sudaca i državnih odvjetnika. Ovaj protokol će služiti kao osnova za provedbu pilot projekta.

Aktivnost 3.3.1: Priprema komparativnog pregleda sustava elektroničkog nadzora u državama članicama koji može poslužiti kao primjer dobre prakse u Hrvatskoj.

Ova aktivnost, koju je provelo dvoje stručnjaka od 5. do 8. rujna, bila je pregled postojećeg zakonodavnog okvira probacijskog sustava te pregled najbolje prakse i europskih standarda u Španjolskoj, Belgiji, Švedskoj i Velikoj Britaniji. Glavni cilj je bio predstaviti rezultate komparativnog pregleda kaznenog zakona s fokusom na elektronički nadzor u nekoliko država.

Aktivnost 3.3.2: Provođenje studijskog posjeta u zemlji članici (5 radnih dana, 8 sudionika) kako bi stekli širu perspektivu i direktno iskustvo u korištenju elektroničkog nadzora i priprema izvješća o studijskom posjetu.

Studijski posjet proveden je od 28. studenog do 2. prosinca. Hrvatska delegacija posjetila je Španjolsku kako bi saznali više o dobrim praksama elektroničkog nadzora. Predstavnici više hrvatskih institucija - probacijske službe, pravosuđa, Državnog odvjetništva, zatvora i policije - imali su priliku upoznati svoje španjolske kolege i podijeliti misli, nedoumice i stavove o tome kako elektronički nadzor može pomoći probacijskom radu.


 
Aktivnost 3.3.3: Provođenje analize troškova i koristi za uvođenje sustava elektroničkog nadzora u Hrvatskoj i priprema odgovarajućeg izvješća.

Ovu aktivnost proveo je jedan stručnjak od 19. do 22. rujna. Stručnjak je održao sastanke s predstavnicima Središnjeg ureda u Sektoru za probaciju, Glavnog tajništva i Uprave za zatvorski sustav, kako bi pripremio analizu troškova i koristi elektroničkog nadzora u Hrvatskoj. Trošak elektroničkog nadzora u usporedbi sa zatvorom i probacijom prezentiran je na radionici s predstavnicima prije spomenutih institucija, s predstavnicom Ministarstva unutarnjih poslova. Također je predstavljena dobra praksa elektroničkog nadzora u Belgiji.

Aktivnost 3.3.4: Praćenje pilot projekta elektroničkog nadzora i priprema izvješće o praćenju.

Prvu misiju ove aktivnosti proveo je jedan stručnjak od 30. siječnja do 3. veljače. Dizajn i opći okvir Plana praćenja i vrednovanja predstavljen je Središnjem uredu.Aktivnost 4.1.1: Poboljšanje vizualnog identiteta Probacijske službe u cilju promicanja probacije i njenih prednosti zainteresiranim dionicima i široj javnosti.

Ovu aktivnost provelo je dvoje stručnjaka od 14. do 18. studenog. Stručnjaci su raspravljali o programu i prethodnim aktivnostima vezano za odnose sa javnošću, a koje je proveo Sektor za probaciju, kako bi raspravili i isplanirali buduće aktivnosti. Isti tjedan stručnjaci i predstavnici Središnjeg ureda Ministarstva pravosuđa prisustvovali su drugoj CEP Konferenciji – konferenciji o probaciji u Europi (Konferencija o alternativama istražnom zatvoru u zemljama istočne i centralne Europe, u zajedničkoj organizaciji CEP-a i Uprave za kazneno pravo i probaciju Republike Hrvatske), a koja je održana u Dubrovniku. Twinning tim imao je relevantno sudjelovanje na konferenciji, s obzirom da je gđa Jana Špero (Voditelj projekta za Hrvatsku) održala prezentaciju na temu "Kako promovirati probaciju"; g. Ioan Durnescu (Junior Voditelj projekta) održao je radionicu "Masivni nadzor u Rumunjskoj ", a gđa Esther Montero (Voditelj projekta države članice) i gđa Laura Negredo (Dugoročna savjetnica za twinning) predstavile su glavne rezultate projekta "Podrška daljnjem razvoju i jačanju probacijske službe u Republici Hrvatskoj“.


 
Aktivnost 4.1.2: Priprema PR smjernica s porukama koje treba iskomunicirati i metodama koje će se koristiti, uključujući identifikaciju ciljnih skupina

Prvu misiju ove aktivnosti provelo je dvoje stručnjaka od 5. do 9. prosinca. Stručnjaci su izradili Akcijski plan za odnose s javnošću za 2017., za probacijsku službu u Hrvatskoj. Izradili su prijedlog zajedno sa predstavnicima Središnjeg ureda, voditeljima probacijskih ureda, probacijskim službenicima, kao i sa Samostalnim odjelom za odnose s javnošću Ministarstva pravosuđa. Relevantne teme ovaj tjedan bile su unutarnje i vanjske komunikacije, a raspravljalo se o materijalima koji će se razviti tijekom projekta.

Drugi misiju ove aktivnosti provelo je dvoje stručnjaka od 16. do 20. siječnja. Izrađena je PR strategija i Akcijski plan. PR materijali, o kojima se raspravljalo tijekom prethodnih misija - letci i brošure s općim podacima o radu probacije, su dizajnirani. Letci i brošure dizajnirani su u cilju promicanja vidljivosti probacije u Hrvatskoj.

Aktivnost 4.1.3: Priprema izgleda i sadržaja web stranice Probacijske službe.

Ova aktivnost provedena je kroz jednu misiju, a proveo ju je jedan stručnjak od 27. veljače do 3. ožujka. Predstavljeni su prezentacija o najboljoj međunarodnoj praksi i analiza mogućeg dizajna web stranice - Struktura izbornika početne stranice te izgled početne stranice i podstranica.Aktivnost 4.2.2: Provođenje javnog događaja za zainteresirane dionike i širu javnost, u cilju promicanja probacijske službe i njenog doprinosa sigurnosti i prosperitetu zajednice
 
Misiju je provelo dvoje stručnjaka 24. siječnja. Stručnjaci su raspravljali o organizaciji konferencije na temu probacijskog sustava, povećanja vidljivosti i predstavljanja rezultata. U isto vrijeme raspravljali su o izložbi fotografija, koje će fotografirati probacijski službenici i osuđenici. Izložba će biti organizirana u tjednu od 24. do 30. travnja.