Ustrojstvo

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa ("Narodne novine", broj: 98/17) uređeno je unutarnje ustrojstvo Ministarstva, nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u njegovom sastavu.


 

Možda vas zanima i...