dr.sc. Kristian Turkalj

Životopis

 • rođen 8. listopada 1970. godine 
 • oženjen, otac troje djece


Obrazovanje

 • 2011.     doktorirao na Pravnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu
 • 2009.     Položen pravosudni ispit
 • 2006.     položen savjetnički ispit na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija
 • 2000.     magistrirao na studiju Međunarodnog javnog i privatnog prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2000.     završena Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija
 • 1995.     diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1995.     završen akademski semestar University of North Dakota School of Law, Grand Forks, North Dakota SAD
 • 1993.     završen Summer Program in Law Faculty of Law, University of Oslo, Norveška
 

Profesionalna karijera

 • 2013. - 2017.       međunarodni ekspert za pravosuđe angažiran od strane različitih međunarodnih organizacija - Svjetska Banka, GIZ, IRZ, UNDP, British Council, RESPA, Regional Coopration Council,  International Management Group, Europatrends itd.
 • 2012. - 2013.       Glavni tajnik Državnog ureda za Hrvate izvan RH
 • 2008. - 2012.       ravnatelj Uprave za EU, međunarodnu pravnu pomoć i međunarodnu suradnju Ministarstva pravosuđa
 • 2005. - 2007.       načelnik odjela za EU institucije i politike  I. Uprave Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija
 • 2001. – 2005.      diplomat zadužen za područje pravosuđa i unutarnjih poslova Misije Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama, Bruxelles
 • 2000. - 2001.       voditelj tima za pisanje Memoriala Ureda Vlade RH za suradnju s Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim kaznenim sudom
 • 1996. - 2000.       Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
 

 Ostalo

 •  2008. – 2012.
  •  pregovarač za Poglavlje 23. – Pravosuđe i temeljna prava te Poglavlje 24. – Pravda, sloboda i sigurnost
  • voditelj projekta potpore pravosudnom sustavu Svjetske banke
  • Senior Project Officer za projekte predpristupne pomoći Europske unije (IPA)
  • voditelj radne skupine i hrvatskog izaslanstva na zasjedanjima UNCITRAL-a
  • član Europske komisije za učinkovitost pravosuđa (CEPEJ) pri Vijeću Europe
  • voditelj hrvatskog izaslanstva na UN odboru za ljudska prava prilikom predstavljanja Drugog periodičkog izvješća RH o poštivanju Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima
 • 2005. – 2007.
  • član Radne skupine za pripremu Prijedloga pravila primjene ZERP-a (2006)
  • tajnik Odbora za stabilizaciju i pridruživanje - odgovoran za međusobnu koordinaciju svih tijela državne uprave Republike Hrvatske u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja (rujan 2006.)
  • voditelj Radne skupine za pregovore Poglavlja 24. – Pravda, sloboda i sigurnost
 • 1997. – 1998.      sudska praksa na Općinskom i Županijskom sudu u Zagrebu
 • 1992.                     rektorova nagrada za najbolji studentski rad Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 •                                 redovni član Akademije pravnih znanosti
 •                                 član Udruge hrvatskih diplomata
 •                                 član Centra izvrsnosti MVEP
 
 

Predavanja i stručni skupovi         

 • Studeni 2012     Predavanje na Workshop-u on Anti-Terrorism Policy, Beograd na temu „EU Anti-Terrorism policy“
 • Listopad 2012    Predavanje na znanstvenom skupu „Usuglašavanje Hrvatskog pravnog sustava s Europskom pravnom stečevinom, Akademija pravnih znanosti, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka na temu „Institucionalni i pravni okvir pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji“
 • Svibanj 2012      TAIEX studijski posjet Sudu Europske unije u Luxembourgu
 • Travanj 2012      Sudjelovanje u programu pod nazivom "Uvod u kohezijsku politiku 2014 - 2020. - Izrada strategija  i programiranje"
 • Listopad 2012    Predavanje na Znanstvenom skupu Akademije pravnih znanosti Hrvatske „Usuglašavanje hrvatskog pravnog sustava s Europskom pravnom stečevinom“
 •  Studeni 2011     Key note speaker na Mediteranskoj konferenciji OESS-a u Budvi
 • 2010                      Predavanja na Poslijediplomskom studiju  Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na teme „Izvori prava EU“, „Povijest nastanka politike prostora slobode, sigurnosti i pravde“, te „Zajedničke politike EU“
 • svibanj 2007       Predavanje na Diplomatskoj akademiji MVP na temu “Borba protiv terorizma u Europskoj uniji”
 • listopad 2006     Izlaganje na 11. Susretu ribara Hrvatske obrtničke komore u Brelima na temu “Neke značajke Zajedničke ribarske politike Europske unije”
 • veljača 2006       Izlaganje na Konferenciji u Hrvatskom saboru na temu “Značenje pristupnih pregovora sa EU za daljnju afirmaciju RH kao čimbenika stabilnosti”
 • 2003                      Konferencija u Marseille-u s izlaganjem na temu “How to Improve Marine Resources Conservation and Management in the Mediterranean?”
 • listopad 2003     Okrugli stol o ribarskoj politici u Sredozemlju i širenju jurisdikcije u Jadranu u organizaciji Instituta za međunarodne odnose; sudjelovao s referatom “Širenje jurisdikcije u Sredozemlju u kontekstu reforme Zajedničke ribarske politike EU”
 • veljača 2001       Predavanje na Diplomatskoj akademiji MVP na temu “Razgraničenje teritorijalnog mora između Hrvatske i Slovenije u Tršćanskom odnosno Piranskom zaljevu”
 • rujan 1997           Konferencija u Dubrovniku “Rat, terorizam, turizam: Vrijeme krize, vrijeme oporavka”
 

Objavljeni radovi  

 1. Hitrec, T., Turkalj, K., «Politički aspekti turizma kao čimbenika mira i sigurnosti s posebnim osvrtom na hrvatsku», Društvena istraživanja, Zagreb, br. 6, 1998, str. 815-832.
 2. Razgraničenje teritorijalnog mora između Hrvatske i Slovenije u Tršćanskom odnosno Piranskom zaljevu, magistarski rad na Poslijediplomskom znanstvenom studiju iz međunarodnog javnog i privatnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, 2000.
 3. Piranski zaljev - razgraničenje teritorijalnog mora između Hrvatske i Slovenije, Organizator, Zagreb, 2001.
 4. Razgraničenje teritorijalnog mora između Hrvatske i Slovenije u sjevernom Jadranu (Piranski zaljev), Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 51, broj 5, Zagreb 2001., str. 939-979.
 5. Isključivi gospodarski pojas – da li ga proglasiti i kako ga razgraničiti, Hrvatska pravna revija, vol I., br. 10., Zagreb 2001., str. 56-71.
 6. Razgraničenje teritorijalnog mora između Hrvatske i Slovenije, HAZard, broj 5, Zagreb, 2001, 8-10.
 7. Borba protiv terorizma na razini Europske unije, Hrvatska pravna revija, vol II., br. 10., Zagreb 2002., str. 1-15.
 8. Reforma zajedničke ribarske politike Europske zajednice s naglaskom na problematiku širenja jurisdikcije na moru, Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu, vol 53, broj 3-4, Zagreb 2003., str. 875-913.
 9. The extending of the jurisdiction on the Mediterranean Sea in the context of the reform of the EU Common Fisheries Policy, Croatian International Relations Review, Dossier, vol IX, No. 32., Zagreb, 2003., str. 10-18.
 10. Odluka Hrvatskog sabora o širenju jurisdikcije, Novi informator, Zagreb, 2004., br. 5222. i 5223., str. 1-3., te str. 7-8.
 11. Ugovori o ribarstvu Europske zajednice s trećim državama, Pravo i porezi, 2004.
 12. UN Sporazum o pograničnim ribljim naseljima i vrlo migratornim vrstama iz 1995., Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu, vol 54., br. 6., Zagreb 2004., str. 1159-1190.
 13. Pregovori za punopravno članstvo u EU u dijelu koji se odnosi na pravosuđe i unutarnje poslove, Pravo i porezi, RRif, br. 5, Zagreb, 2005.,  str. 83-100.
 14. Razni aspekti predstojećih pregovora za punopravno članstvo RH u EU u dijelu koji se odnosi na pravosuđe i unutarnje poslove, Hrvatska pravna revija, br. 7-8., Inžinjerski biro, Zagreb 2005.
 15. Politika Europske unije na području pravosuđa i unutarnjih poslova s posebnim osvrtom na postupke odlučivanja, Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol 27., br. 2., Rijeka, 2006., str. 1127-1160.
 16. Sustav donošenja odluka na području pravosuđa i unutarnjih poslova Europske unije, Pravo i porezi, RRif, br. , Zagreb, 2007.
 17. Usklađivanje hrvatskog pravnog sustava s pravnom stečevinom EU na području borbe protiv međunarodnog terorizma, Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma - hrvatsko motrište, Pravni fakultet  Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2007., str. 79-108.
 18. Kako se Europska unija suočila s modernom prijetnjom terorizma? Gdje je tu Hrvatska kao država u procesu pristupanja EU?, Hrvatska pravna revija, br. 2.,  Inžinjerski biro, Zagreb 2007. str. 1-15.
 19. Utjecaj pristupnih pregovora na jačanje vladavine prava u Hrvatskoj, Poznavanje i vrijednosno prihvaćanje Europskog i međunarodnog prava u Republici Hrvatskoj, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2012., str. 55-81.
 20. Izazovi i promjene ulaskom Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, Informator, br. 6120-6121, Zagreb, 2012., str. 1-3.
 21. Fulfilment of Croatia’s political criteria in the EU accession negotiations  with an emphasis on the implemented amendments to the Croatian constitution,  Tackling constitutional challenges on the road to the European Union: Perspectives from South-East European accession countries, Konrad Adenauer Stiftung, Zenith Association, Skopje 2012., str. 86 -107.
 22. Institucionalni i pravni okvir pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji,  Usuglašavanje Hrvatskog pravnog sustava s Europskom pravnom stečevinom, Akademija pravnih znanosti, tekst u objavi
 23. Poglavlja 23 i 24 – čemu pregovaramo?, Vodič za novinare, GIZ, NUNS, Beograd, 2013.
 
Strani jezici
 • Engleski jezik – aktivno
 • Francuski jezik – aktivno
 • Španjolski jezik – pasivno